Monday, February 16, 2009

Selingan: Apabila Huruf "G" Hilang

Salah satu kelemahan ku yang ketara adalah pendisplinan penyebutan huruf "G" dengan jelas dalam pertuturan.  Ini menyebabkan mesej yang hendak disampaikan menjadi kabur tetapi kerapnya melucukan.  Isteriku, antara orang yang mungkin banyak terhibur dengan "lawakku" (-: berdasarkan gelaknya apabila aku "beraksi").

Bayangkan apabila anda hilang huruf "g" dalam perkataan "pinggang".  Contohnya "pinggang" ku sakit.  Berkitu jugalah dengan banyak perkataan lain, seperti "berkembang", "terang", dan lain-lain lagilah...

No comments: