Thursday, June 3, 2010

ORANG YANG MEMBANTU MASALAH ORANG LAIN AKAN DIBANTU ALLAH MASALAHNYA DALAM DUNIA DAN AKHIRAT


قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏نَفَّسَ ‏ ‏عَنْ مُؤْمِنٍ ‏ ‏كُرْبَةً ‏ ‏مِنْ ‏ ‏كُرَبِ ‏ ‏الدُّنْيَا ‏ ‏نَفَّسَ ‏ ‏اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏كُرْبَةً ‏ ‏مِنْ ‏ ‏كُرَبِ ‏ ‏يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما.
“Sesiapa yang melepaskan belenggu kesukaran saudara seIslam daripada belenggu kesukaran dunianya, nescaya Allah akan melepaskan belenggu kesukaran di akhirat kelak. Dan sesiapa yang memudahkan kepayahan (saudara seIslam) Allah akan memudahkan kepayahan dunia dan akhiratnya. Dan sesiapa yang menutup aib saudara seIslamnya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya Allah akan sentiasa menolong seseorang hamba-Nya, selagi mana hambanya sentiasa menolong saudaranya”. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tarmizi, Nasa’I, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dan Hakim dengan katanya Sahih menurut syarat-syaratnya.
• Seseorang yang menghadapi kesukaran mendesak, menyebabkan hati mereka jadi tertekan. Mereka sangat mendambakan bantuan.

• Hadis di atas menjelaskan bahawa seseorang yang membantu saudaranya yang dalam kesukaran akan mendapat balasan daripada Allah di dunia dan di akhirat kelak.

• Orang Islam akan menganggap orang Islam yang lain sebagai saudara-saudara yang harus saling membantu:

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدّ بَعْضُهُ بَعْضا. للإمام الترمذي هذا حديثٌ صحيحٌ.
Bersabda Rasulullah SAW, seorang mu’min terhadap mu’min yang lain itu adalah ibarat bangunan yang sebahagiannya mengokohkan sebahagian yang lain.


‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ‏ما يحب لنفسه. صحيح مسلم.
Nabi SAW telah bersabda: Tidak sempurna iman seseorang itu sebelum dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasihkan dirinya sendiri


• Malah, seorang Islam yang tidak mengendahkan kesukaran saudaranya, diancam keluar daripada jemaah muslim. Dalam sebuah hadis oleh Imam Tabrani, Baihaqi, Abu Naim dan Ibnu Hibban dinyatakan,

مَنْ لَمْ يَهْتَمْ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ.
Orang yang tidak mengambil berat nasib umat Islam bukanlah dia daripada kalangan mereka.


• Justeru, didiklah jiwa kita untuk sentiasa ingin membantu sesama makhluk Allah. Latihlah fizikal kita untuk sentiasa membantu. Contohnya, jika ada sesiapa yang datang meminta bantuan, berilah sedikit jika kita tidak mampu. Contoh yang lain, jika kita tahu membaiki kereta, pastikan kita sentiasa membawa peralatan membaiki kereta untuk memberi bantuan apabila berjumpa dengan orang yang mengalami kerosakan kereta. Di sini, kita bukan hanya berniat untuk membantu tetapi kita juga menyediakan prasarana untuk bersedia membantu.


إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا. - صحيح البخاري.
Apabila seseorang kamu sentiasa memperbaikan Islam kamu (dalam kes ini amalan mereka), maka setiap kebaikan yang dilakukannya, akan ditulis untuknya sepuluh sehingga tujuh ratus kali ganda. Dan setiap kejahatan yang dilakukannya akan ditulis seumpama itu. Hadis Sahih Bukhari.

Sunday, May 23, 2010

Menelusuri Sejarah Islam yang Sahih

Khususnya semasa dan selepas fitnah pembunuhan Khalifah Sayyidina Usman al-Affan, terdapat kekeliruan di dalam sebahagian daripada sejarah Islam. Sebahagian besarnya kerana wujudnya penyelewengan di dalam kefahaman Islam dan wujudnya beberapa kumpulan yang sesat. Kumpulan-kumpulan ini telah mengwujudkan versi cerita-cerita mengikut apa yang boleh menampakkan kelebihan kumpulan mereka.

Justeru, apabila kita hendak cuba memahami kedudukan Sahabat-Sahabat Rasulullah saw dalam menghadapi zamannya ianya menjadi keliru; contohnya kenapa berlakunya peperangan Jamal dan Siffin (di antara kumpulan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyyah)? Kenapa Sayyidina Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Sayyidina Muawiyyah? Benarkah Sayyidina Usman banyak memberi jawatan kepada kaum kerabatnya? Kenapakah Sahabat-Sahabat besar tidak memberi perlindungan kepada Sayyidina Usman semasa beliau dibunuh? Selain daripada itu, adakah Sayyidina Ali memberi Bi’ait kepada Sayyidina Abu Bakar semasa dilantik menjadi Khalifah? Adakah Sayyidina Umar memecat Khalid al-Walid kerana cemburu dengan kehebatannya di medan perang? Malah peristiwa-peristiwa semasa pemerintahan bani Umaiyyah dan Abbasiyyah lebih mengelirukan lagi kerana pengaruh Syiah, Khawarij, serta berbagai kefahaman lain yang telah lebih kuat menapak pada masa tersebut.

Mujurlah, Islam sangat menekankan konsep “isnad”. Isnad adalah satu konsep atau mekanisma di mana satu-satu cerita yang disampaikan mestilah dibawa daripada satu generasi kepada generasi seterusnya oleh pembawa-pembawa yang dikenali ke-tsiqah-an (kebolehpercayaan; sama ada daripada aspek keimanan/keislaman, ingatan, keamanahannya dan sebagainya). Justeru, penulis-penulis sejarah yang sahih, perlu memastikan kesahihahan isnad dan tidak mencampurkan dengan cerita yang didengar-dengar hatta ianya sangat popular dalam masyarakat.

Dengan itu, jika berlaku kekeliruan dalam satu-satu riwayat (cerita), maka hendaklah kembali kepada disiplin isnad. Antara penulis sejarah Islam yang sangat menjaga kesempurnaan Isnad dalam sejarah yang ditulisnya adalah al-Hafizh Abul Fida' Ibnu Katsir (atau dikenali dengan Ibnu Katsir sahaja). Kitab sejarahnya bertajuk, “al-Bidayah wan-Nihayyah (permulaan dan akhiran)”. Sejarahnya bermula dari alam syurga (semasa zaman Nabi Adam) sehinggalah selepas kiamat (alam akhirat).
Saya baru menghabiskan satu buku yang diringkas dari buku Ibnu Katsir dan hanya menyorot zaman Khulafah ar-Rashiddun. Buku itupun sudah memakan bilangan mukasurat melebihi 500 helai. Walaupun ianya masih terbawa-bawa gaya penulisan sejarah Islam yang klasik, dipenuhi dengan isnad – ianya masih seronok dibaca. Ini adalah kerana kita dapat menghalusi perbahasan tentang kekeliruan sejarah, lalu dipersembahkan kisah-kisah yang mempunyai isnad yang terpercaya. Buku ini telah ditahqiq dan disusun kembali oleh Dr. Muhammad bin Shamil as-Sulami. Diterbit dan diterjemahkan oleh Darul Haq, Jakarta.Mengenai pendekatan penulisan Ibnu Katsir, di dalam pengenalan buku tersebut ditulis, bahawa beliau bersandar kepada referensi terpercaya dan sumber-sumber sejarah yang berasal dari riwayat-riwayat yang shahih dan bisa dipertanggung jawabkan. Beliau berkata, "Kami tidak akan menyebutkan riwayat-riwayat israiliyyat (riwayat-riwayat Bani Israil), kecuali yang telah diizinkan oleh syariat untuk dinukil yang tidak menyelisihi al-Qur'an dan sunnah RasulNya, dan inilah bagian dari hal-hal yang tidak boleh dibenarkan ataupun didustakan yang biasanya menceritakan secara lebih luas berita-berita ringkas yang terdapat dalam agama kita, seperti penyebutan nama yang tidak disebutkan dalam syariat kita, yang hakikatnya tidak begitu penting untuk kita ketahui detailnya, maka dalam hal ini kami akan sebutkan sebagai pelengkap saja bukan sebagai hujjah yang akan dijadikan sebagai landasan, sebab sandaran sebenarnya hanyalah al-Qur’an yang mulia dan riwayat-riwayat yang dinukil secara shahih ataupun hasan, adapun riwayat-riwayat yang lemah akan kami jelaskan kelemahannya."

Berikut saya petik sebahagian daripada kekeliruan dan jawapan daripada buku tersebut secara ringkas;

Adakah Sayyidina Ali dan Az-Zubair Membaitkan Sayyidina Abu Bakar semasa dilantik sebagai Khalifah?

AI-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi berkata, “Kami diberitahukan oIeh Abul Hasan Ali bin Muhammad al-Hafizh al-Isfirayini, dia berkata, telah berkata kepada kami Abu Ali aI-Husain bin Ali aI-Hafizh, dia berkata, teIah berkata kepada kami Abu Bakar Muhammad Ibnu Ishaq bin Khuzaimah, dan Ibrahim bin Abi Thalib, keduanya berkata, telah berkata kepada kami Bandar bin Bassyar, telah berkata kepada kami Abu Hisyam al-Makhzumi, dia berkata, telah berkata kepada kami Wuhaib, dia berkata, telah berkata kepada kami Dawud bin Abi Hind, dia berkata, Kami diberitakan dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id al-Khudri ra., dia berkata, 'Ketika RasuIullah wafat, orang-orang berkumpul di rumah Sa’ad bin Ubadah. Sementara di tengah mereka hadir Abu Bakar dan Umar radiaLlah anhuma. Maka seorang pembicara berdiri dari kalangan Anshar sambil berkata, 'Tahukah kalian bahwa Rasulullah dari golongan Muhajirin, dan penggantinya dari kaum Muhajirin juga, sedangkan kami adalah penolong Rasulullah saw sekaligus penolong orang yang menggantikan posisinya, maka berdirilah Umar dan berkata, 'Sesungguhnya pembicara kalian benar! Jika kalian katakan selain itu, maka kami tidak akan membai'at kalian, lalu Umar segera meraih tangan Abu Bakar sambil berkata, 'Inilah pemimpin kalian, bait'atlah dia.' Umar mulai membai'atnya lalu diikuti oleh kaum Muhajirin dan Anshar. Setelah itu Abu Bakar naik ke atas mimbar, kemudian ia mencari azZubair di antara kaum muslimin namun tidak menemukannya. Maka seseorang diperintahkan untuk memanggil Zubair. Tak lama kemudian Zubair datang menghadapnya. Abu Bakar berkata, 'Wahai pengawal dan sepupu Rasulullah, apakah kamu ingin memecah belah persatuan kaum muslimin?'

az-Zubair menjawab, 'Janganlah engkau menghukumku wahai khalifah Rasul!' Az-Zubair segera berdiri dan membaiatnya. Kemudian Abu Bakar tidak pula melihat Ali, maka beliau perintahkan agar memanggil Ali. Tak lama kemudian Ali datang. Abu Bakar berkata padanya, 'Wahai sepupu Rasulullah dan menantunya apakah engkau ingin memecah belah persatuan kaum muslimin?' Ali menjawab, 'Tidak, janganlah engkau menghukumku wahai Khalifah Rasulullah!' Maka Ali segera membai'atnya. Begitulah yang sebenarnya terjadi dan seperti itulah kira-kira maknanya.

Dalam riwayat ini banyak sekali manfaat besar yang dapat dipetik diantaranya, tentang bai'at Ali terhadap Abu Bakar. Kejadian ini terjadi di hari pertama ataupun di hari kedua setelah Rasulullah wafat. ltulah pendapat yang benar, sebab Ali bin Abi Thalib ra tidak pernah berpisah dengan Abu Bakar ash-Shiddiq sesaatpun, dan Ali sendiri tidak pernah berhenti shalat di belakangnya. Sebagaimana yang akan kami sebutkan nanti. Bahkan Ali turut keluar bersamanya menuju DzuI Qashshah ketika Abu Bakar ash-Shiddiq menghunus pedangnya ingin menumpas orang-orang yang murtad, sebagaimana yang kelak akan kami terangkan.

Adakah Sayyidina Umar Memecat Khalid al-Walid kerana Mencemburui Kehebatannya?
Ketika Abu Ubaidah menaklukkan Homs dia mengutus Khalid bin al-Walid menuju Qinnasrin. Ketika Khalid sampai di sana para penduduk bangkit segera menyerbunya dan ikut pula bersama mereka kaum Nasrani Arab, maka Khalid bangkit menyerang mereka dengan sengit, bahkan Khalid berhasil membunuh sebahagian besar dari pasukan mereka, jika pasukan itu berasal dari Romawi maka Khalid langsung menghabisi mereka, bahkan dia berhasil membunuh pemimpin mereka Minad, sedangkan Warga Arab mendapat pengampunan dari Khalid setelah mereka datang minta maaf kepadanya dan mengatakan bahwa peperangan yang mereka lakukan bukanlah berdasarkan dari keinginan mereka sendiri, setelah itu Khalid terus berjalan ke kota, namun penduduk kota bersembunyi dibalik benteng, Khalid berkata kepada mereka, "Walaupun kalian berlari ke atas langit sekalipun pasti Allah akan membawa kami kepada kalian atau Dia akan turunkan kalian dan menyerahkan kalian kepada kami," KhaIid masih terus mengepung mereka hingga akhirnya berhasil menaklukkan benteng, alhamdulillah.

Ketika berita mengenai keberhasilan Khalid sampai kepada Umar, Umar berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Bakar, ia lebih mengenal prajurit yang dipilihnya daripada aku. Demi Allah sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid disebabkan suatu hal yang mencurigakan dari dirinya, namun aku takut manusia terlalu bergantung dengannya."

Sikap Sahabat Terhadap Pembunuhan Sayyidina Usman ra
Jika ada yang mengatakan, bagaimana Utsman dapat terbunuh padahal di sana terdapat banyak sahabat senior r.anhum? Ada beberapa jawaban.
1. Bahwa banyak di antara mereka bahkan hampir semua tidak menyangka bahwa mereka akan membunuhnya. Karena kelompok tersebut tidak bermaksud ingin membunuhnya, namun ingin menuntut tiga perkara: dia mengundurkan diri atau menyerahkan Marwan bin Hakam kepada mereka atau dia akan dibunuh. Para sahabat mengira bahwa ia akan menyerahkan Marwan atau melepaskan jabatan khalifah sehingga dapat terlepas dari keterjepitan tersebut.
2. Adapun pembunuhan tak seorang pun di antara mereka menyangka akan terjadi dan juga tidak menyangka mereka akan bertindak sejauh itu, sehingga terjadilah apa yang terjadi.
3. Bahwa para sahabat telah melarang mereka dengan larangan yang keras. Namun setelah Utsman sangat terjepit, beliau memerintahkan agar masyarakat menahan tangan mereka dan menyarungkan pedang, sehingga mereka dengan leluasa dapat melaksanakan apa yang mereka inginkan. Tetapi tidak seorang pun yang menyangka mereka akan tega membunuhnya.
4. Orang-orang Khawarij mengambil kesempatan ketika kebanyakan penduduk Madinah tidak berada di tempat pada musim haji dan tentara tidak datang untuk memberikan pertolongan, sehingga dengan demikian mereka - semoga Allah menghinakan mereka - memperoleh kesempatan untuk melakukan tindakan yang sangat mengerikan tersebut.
5. Rombongan kaum Khawarij tersebut mencapai dua ribu orang, mungkin penduduk Madinah tidak sebanyak bilangan ini. Sementara rombongan tersebut terdiri dari orang-orang yang datang dari berbagai tempat. Kebanyakan para sahabat mengasingkan diri dari fitnah ini dan lebih banyak tinggal di rumah. Kalaupun mereka menghadiri masjid, mereka membawa pedang dan meletakkan di dekatnya jika sedang duduk. Orang-orang Khawarij telah mengepung rumah Utsman ra dan sudah tidak mungkin mereka menghalaunya. Namun para pembesar sahabat telah mengirim anak-anak mereka untuk membela Utsman ra. Masyarakat tidak dikejutkan kecuali di saat mereka telah menguasai rumah dan telah membakar pintu serta telah masuk melalui dinding hingga membunuh beliau.
6. Adapun yang disebutkan sebagian orang bahwa beberapa orang sahabat menyerahkan beliau dan ridha atas pembunuhan tersebut adalah riwayat yang tidak sah. Tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang ridha dengan terbunuhnya Utsman bin Affan ra. Bahkan mereka semua benci, marah dan mencela para pelakunya.

Katakan kepadanya, "Utsman melarang para sahabat untuk membelanya karena beberapa alasan yang terpuji:
1. Karena ia telah mengetahui dari sabda Rasulullah saw, bahawa ia akan terbunuh secara zhalim dan Rasulullah saw memerintahkannya agar bersabar. Ketika para pemberontak mengepung rumahnya maka ia yakin bahwa ia akan terbunuh. Karena apa yang dikatakan Rasulullah saw pasti akan menjadi kenyataan. Kemudian ia telah berjanji untuk bersikap sabar maka ia pun menepati apa yang telah ia janjikan. Jika ia meminta bantuan untuk menolongnya berarti bertentangan dengan sikap sabar yang telah ia tekadkan.
2. Utsman mengetahui bahwa pada waktu itu jumlah para sahabat sangat sedikit dan kelompok yang ingin membunuhnya berjumlah lebih banyak. Jika ia mengizinkan mereka untuk memerangi pemberontak tersebut tentunya banyaklah para sahabat yang akan menjadi korban. Oleh karena itu ia membiarkan dirinya menjadi korban untuk menyelamatkan sahabat yang lain. Ia adalah pemimpin dan pemimpin wajib melindungi rakyatnya dengan segenap kemampuan. Di samping itu ia telah mengetahui bahwa ia akan terbunuh sehingga ia dapat menyelamatkan mereka semua.
3. Utsman mengetahui bahwa ini adalah sebuah fitnah. Dan jika fitnah telah mengarah kepada penghunusan pedang maka tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang tidak berdosa tidak menjadi korban. Utsman tidak memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menghunus pedang dalam fitnah ini. Ini juga merupakan tanda kasih sayang Utsman kepada para sahabatnya. Memang benar, dalam fitnah ini harta terampas dan kehormatan telah dirobek tetapi dengan begitu Utsman melindungi semua para sahabatnya.
4. Utsman memilih untuk bersabar dan tidak meminta pertolongan agar para sahabatnya menjadi saksi atas kezhaliman, penentangan terhadap perintahnya dan penumpahan darahnya dengan tanpa alasan yang benar. Karena orang-orang mukmin adalah saksi atas apa yang terjadi di atas bumi, tetapi ia tidak suka darah kaum muslimin lainnya tertumpah karena dirinya dan tidak menggantikan Rasulullah saw memimpin umatnya dengan menumpahkan darah seorang muslim.


Peristiwa Sebelum Perang Jamal (diantara pasukan Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah/AzZubair/Talhah)

Ali ra mengirim al-Qa'qa' sebagai utusan untuk menemui Thalhah dan az-Zubair di Bashrah mengajak mereka berdua untuk berdamai dan bersatu dan memperingatkan bahaya berpecah belah dan berselisih. AI-Qa'qa' berangkat ke Bashrah dan pertama-tama ia menemui 'Aisyah Ummul Mukminin r.ha. la berkata, “Wahai Ummul Mukminin, apa gerangang tujuan anda datang ke negeri ini?"

"Hai bunayya, untuk mengadakan perdamaian di antara manusia!" jawab 'Aisyah.

Lalu al-Qa'qa' meminta kepadanya agar mengirim seseorang kepada Thalhah dan az-Zubair agar bisa hadir bersamanya di situ. Singkat cerita keduanya pun hadir. AI-Qa'qa' berkata, "Aku bertanya kepada Ummul Mukminin 'Aisyah r.ha, apa gerangan tujuannya datang ke negeri ini?" la menjawab, "Sesungguhnya aku datang untuk mengadakan perdamaian di antara manusia." ThaIhah dan az-Zubair berkata, "Kami juga demikian."

AI-Qa'qa' berkata, "Ceritakan kepadaku bagaimana bentuk perdamaian tersebut dan atas dasar apa? Demi Allah jika kami pandang baik tentu kita akan berdamai. Jika kami pandang mungkar kita tidak akan bisa berdamai." Thalhah dan az-Zubair berkata, “Para pembunuh Utsman, jika mereka dibiarkan berarti kita meninggalkan al-Qur'an." Al Qa'qa' berkata, "Kalian telah menghabisi para pembunuh Utsman dari kalangan penduduk Bashrah. Sebelum menghabisi mereka kalian berdua lebih dekat kepada keistiqamahan daripada hari ini. Kalian telah menghabisi enam ratus orang dari mereka. Lalu membangkitkan kemarahan enam ribu orang yang menuntut balas terhadap kalian dan memisahkan diri dari kalian. Mereka keluar dari pihak kalian. Kalian menuntut Hurqush bin Zuhair, akan tetapi enam ribu orang melindunginya. Jika kalian membiarkan mereka maka kalian telah memperoleh seperti apa yang kalian harapkan. Namun jika kalian memerangi mereka maka mereka akan menimpakan atas kalian apa yang kalian khawatirkan. Dan kalian memecah belah urusan ini lebih parah daripada perdamaian yang ingin kalian usahakan dan kalian berkumpul karenanya."

Yakni tujuan yang kalian inginkan yaitu membunuh para pembunuh Utsman adalah sebuah maslahat. Akan tetapi akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang lebih besar. Sebagaimana halnya kalian tidak mampu menuntut balas atas darah Utsman dari Hurqush bin Zuhair karena enam ribu orang membelanya dan menghalangi orang yang hendak membunuhnya, tentu alasan Ali membiarkan para pembunuh Utsman untuk sementara lebih berhak diterima. Karena beliau menunda penuntutan balas atas darah Utsman sampai beliau dapat menguasai mereka. Karena tiap-tiap daerah masih berselisih dalam menentukan sikap. Kemudian al-Qa'qa' mengabarkan kepada mereka bahwa sejumlah pasukan dari Rabi'ah dan Mudhar telah bersatu untuk memerangi mereka disebabkan persoalan yang telah terjadi ini.

Ummul Mukminin ‘Aisyah r.ha berkata kepadanya, “Lalu bagaimana menurut pendapatmu?” AI-Qa’qa' menjawab, “Menurutku solusi masalah ini adalah meredakan ketegangan! Jika keadaan sudah tenang barulah para pembunuh Utsman dapat diringkus. Jika kalian sepakat maka itu adalah alamat kebaikan, rahmat dan kemenangan. Jika kalian tidak sepakat dan tetap bersikeras maka itu adalah alamat keburukan dan lenyapnya kekuasaan ini. Utamakanlah keafiatan dan kesalamatan niscaya kalian akan memperolehnya. Jadilah kunci kebaikan sebagaimana halnya kalian dahulu. Janganlah bawa kami kepada bala sehingga kalian harus menghadapinya dan Allah membinasakan kita semua.

Demi Allah aku mengutarakan maksud ini dan mengajak kalian kepadanya. Aku khawatir masalah ini tidak akan selesai hingga Allah menimpakan kemarahannya terhadap umat ini yang minim perbekalannya lalu terjadilah apa yang terjadi. Sesungguhnya masalah yang terjadi ini sangatlah besar. Bukan sekedar seorang lelaki membunuh seorang lelaki lainnya atau sekelompok orang membunuh seorang lelaki atau satu kabilah membunuh seorang lelaki!

Mereka berkata, “Engkau benar, kembalilah! Jika Ali datang dengan membawa pemikiran seperti yang engkau utarakan niscaya urusan ini akan selesai. Maka al-Qa'qa’ pun kembali kepada Ali dan mengabarkan apa yang terjadi. Ali takjub mendengarnya. Orang-orang pun berharap perdamaian dapat diwujudkan. Sekelompok orang ada yang tidak suka dan sekelompok lainnya ada yang suka.

'Aisyah r.ha mengirim berita kepada Ali untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya ia datang untuk berdamai. Maka kedua belah pihakpun bergembira menyambutnya. Lalu Ali bangkit dan berkhutbah menyebutkan perkara jahiliyah, kerugian dan perangai-perangai jahiliyah. Lalu menyebutkan Islam, kebahagiaan para pemeluknya dengan persatuan dan jama'ah. Menyebutkan bahwa Allah telah mengumpulkan mereka sepeninggal Rasulullah saw di bawah kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq ra. Kemudian setelah itu Umar bin al-Khaththab ra kemudian Utsman ra. Kemudian terjadilah malapetaka yang menimpa umat ini. Sebagian orang mengejar keuntungan dunia dan hasad terhadap orang-orang yang Allah beri nikmat atasnya dan atas keutamaan yang Allah karuniakan kepadanya. Lalu mereka ingin menolak Islam dan beberapa perkara lain di belakangnya. Akan tetapi Allah akan melaksanakan ketetapanNya.

Kemudian Ali berkata, "Ketahuilah, esok hari aku akan berangkat maka berangkatlah bersamaku. Dan jangan ikut bersamaku orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman!"

Ketika para sahabat r.anhum sepakat berdamai dan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman mendengar khutbah Ali ra, mereka khawatir atas keselamatan diri mereka. Maka berkumpullah sejumlah tokohnya, diantaranya al-Asytar an-Nakhai, Syuraih bin Aufa, Abdullah bin Saba' yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sauda', Salim bin Tsa'labah, 'Alba' bin al-Haitsam dan lain-lain bersama dua ribu lima ratus pendukung mereka. Tidak ada seorangpun dari mereka yang berasal dari sahabat nabi. Mereka berkata, "Bagaimana pendapat kalian? Demi Allah Ali lebih tahu tentang Kitabullah dan ia termasuk orang yang menuntut para pembunuh Utsman. Dan ia lebih kuasa untuk meringkus kita. Dan ia telah mengatakan seperti yang kalian dengar sendiri. Besok ia akan mengumpulkan manusia untuk meringkus kalian. Sesungguhnya yang mereka cari adalah kalian semua! Lalu apa yang kalian lakukan sedangkan jumlah kalian sedikit dibanding jumlah mereka yang sangat banyak!?"

AI-Asytar berkata, "Kita sudah tahu bagaimana sikap Thalhah dan azZubair terhadap kita, adapun sikap Ali baru kita ketahui hari ini. Apabila mereka berdamai maka artinya mereka sepakat untuk menghabisi kita. Jika demikian adanya maka kita habisi Ali seperti halnya Utsman, niscaya fitnah akan kembali bergejolak dan mereka akan membiarkan kita." Ibnu Sauda' berkata, "Sungguh buruk pendapatmu itu! Seandainya kita menghabisi Ali pasti habislah kita! Kita semua wahai para pembunuh Utsman berjumlah dua ribu lima ratus orang. Sedang Thalhah dan az-Zubair bersama para pendukungnya berjumlah lima ribu orang. Kalian tidak akan mampu menundukkan mereka dan mereka sesungguhnya menginginkan kalian!"

'Alba' bin al-Haitsam berkata, "Biarkanlah mereka, marilah kita kembali dan berlindung di beberapa negeri dan mempertahankan diri dari orang yang menyerang kita," Ibnu Sauda' berkata, "Sungguh buruk perkataanmu itu! Demi Allah kalau begitu kita akan diburu-buru orang banyak" Kemudian Ibnu Sauda' -semoga Allah memburukkannya- berkata, "Wahai kaum, tidak ada kemenangan bagi kalian kecuali berbaur dengan orang-orang. Jika mereka bertemu maka nyalakanlah api peperangan di antara mereka. Jangan biarkan mereka berdamai! Orang-orang yang bersama kamu tidak punya pilihan lain kecuali mempertahankan diri. Sementara Thalhah, az-Zubair dan orang-orang yang bersamanya sibuk menuntut apa yang mereka kehendaki! Mereka akan menemukan apa yang tidak mereka sukai!"

Kemudian Ali mengirim utusan kepada Thalhah dan az-Zubair untuk menyampaikan, "Jika kalian sepakat menerima apa yang telah disampaikan oleh al-Qa'qa' bin Amru, maka tahanlah hingga kami datang untuk mempelajari masalah ini." Kemudian Thalhah dan az-Zubair mengirim jawaban tertulis, "Kami sepakat atas perdamaian yang disampaikan oleh al-Qa'qa'." Orang-orang pun merasa tenang jiwanya dan lega. Tiap-tiap orang bergabung bersama pasukannya. Keesokan sore Ali mengutus Abdullah bin Abbas ra kepada mereka. Lalu mereka mengirim Muhammad bin Thalhah as-Sajjad. Malam itu kedua pihak bermalam dalam keadaan baik-baik.

Akan tetapi para pembunuh Utsman melalui malam itu dengan seburuk-buruk keadaan. Mereka berunding dan sepakat untuk mengobarkan peperangan pada pagi buta esok hari. Mereka bangun sebelum terbit fajar, jumlah mereka sekitar dua ribu orang. Masing-masing kelompok bergabung bersama pasukannya lalu menyerang mereka dengan pedang. Setiap golongan bergegas menuju kaumnya untuk melindungi mereka. Orang-orang bangun dari tidurnya dan langsung mengambil senjata. Mereka berkata, "Penduduk Kufah menyerbu kami pada malam hari, mereka mengkhianati kita!"

Mereka mengira bahwa para penyerang itu berasal dari pasukan Ali. Sampailah keributan itu kepada Ali, beliau berkata, "Ada apa gerangan dengan mereka?" Mereka menjawab, "Penduduk Bashrah menyerbu kami!" Maka kedua belah pihak mengambil senjata masing-masing, mengenakan baju perang dan mengendarai kuda-kuda. Tidak ada seorang pun yang menyadari apa sebenarnya yang telah terjadi, itulah ketetapan Allah yang berlaku!
Selain daripada isu-isu kontroversi di sekitar sejarah Islam, buku ini juga banyak memaparkan kehebatan Islam; sama ada dari aspek keperibadian, kerendahan diri, semangat juang, etika mulia peperangan dalam Islam, kegerunan musuh terhadap kehebatan Islam walaupun penganutnya kelihatan lekeh secara luaran dan sebagainya.

Di bawah ini, sedikit petikan daripada buku tersebut yang menukilkan keperibadian salah seorang khalifah agong (yang telah mula menguasai sebahagian kekayaan dunia, namun tetap memelihara amanahnya dengan begitu bersungguh-sungguh, iaitu Khalifah Umar al-Khattab);

Umar pernah berkata, "Tidak halal bagiku harta yang diberikan Allah kecuali dua pakaian. Satu untuk dikenakan di musim dingin dan satu lagi digunakan untuk musim panas. Adapun makanan untuk keluargaku sama saja dengan makanan orang-orang Quraisy pada umumnya, bukan standard yang paling kaya di antara mereka. Aku sendiri hanyalah salah seorang dari kaum muslimin."

Jika menugaskan para gubernurnya, Umar akan menulis perjanjian yang disaksikan oleh kaum Muhajirin. Umar mensyaratkan kepada mereka agar tidak menaiki kereta kuda, tidak memakan makanan yang enak-enak, tidak berpakaian yang halus, dan tidak menutup pintu rumahnya kepada rakyat yang membutuhkan bantuan. Jika mereka melanggar pesan ini maka akan mendapatkan hukuman.

Jika seseorang berbicara kepadanya menyampaikan berita, dan ia berbohong dalam sepatah atau dua patah kalimat, maka Umar akan segera menegurnya dan berkata, "Tutup mulutmu, tutup rnulutrnu!" Maka lelaki yang berbicara kepadanya berkata, "Demi Allah sesungguhnya berita yang aku sampaikan kepadarnu adalah benar kecuali apa yang engkau perintahkan aku untuk menutup mulut.

Mu'awiyah bin Abi Sufyan berkata, "Adapun Abu Bakar, ia tidak sedikitpun menginginkan dunia dan dunia juga tidak ingin datang menghampirinya. Sedangkan Urnar, dunia datang rnenghampirinya namun dia tidak menginginkannya, adapun kita bergelimang dalam kenikrnatan dunia."

Pernah Urnar dicela dan dikatakan kepadanya, "Alangkah baik jika engkau rnemakan rnakanan yang bergizi tentu akan rnembantu dirimu supaya lebih kuat rnembela kebenaran." Maka Umar berkata, "Sesungguhnya aku telah meninggalkan kedua sahabatku (yakni Rasulullah dan Abu Bakar, pent.) dalam keadaan tegar (tidak terpengaruh dengan dunia, pent.) rnaka jika aku tidak mengikuti ketegaran rnereka, aku takut tidak akan dapat mengejar kedudukan rnereka."

Beliau selalu memakai jubah yang terbuat dari kulit yang banyak tambalannya -sementara beliau adalah Khalifah-, berjalan mengelilingi pasar sambil membawa tongkat di atas pundaknya untuk memukul orang-orang yang melanggar peraturan. Jika beliau melewati biji atupun lainnya yang bermanfaat, maka beliau akan mengambilnya dan melemparkannya ke halaman rumah orang.

Anas berkata, "Antara dua bahu dari baju Umar, terdapat empat tambalan, dan kainnya ditambal dengan kulit. Pernah beliau khutbah di atas mimbar mengenakan kain yang memiliki 12 tambalan. Ketika melaksanakan ibadah haji beliau hanya menggunakan 16 dinar, sementara beliau berkata kepada anaknya, “Kita terlalu boros dan berlebihan.” Beliau tidak pernah bernaung di bawah sesuatu, tetapi beliau akan meletakkan kainnya di atas pohon kemudian bernaung di bawahnya. Beliau tidak memiliki kemah ataupun tenda.

Ketika memasuki negeri Syam saat penaklukan Baitul Maqdis beliau mengendarai seekor unta yang telah tua. Kepala beliau yang botak bersinar terkena matahari. Waktu itu beliau tidak mengenakan topi ataupun sorban. Kaki beliau menjulur ke bawah kendaraan tanpa pelana. Beliau membawa satu kantong yang terbuat dari kulit yang digunakan sebagai alas untuk tidur jika beliau berhenti turun. Ketika singgah di Baitul Maqdis beliau segera memanggil pemimpin wilayah itu dan berkata, “Panggil kemari pemimpin wilayah ini.” Orang-orang segera memanggilnya, ketika hadir Umar berkata padanya, “Tolong cucikan bajuku ini sekaligus jahitkan dan pinjami aku baju.” Maka dibawakan kepada beliau baju yang terbuat dari katun. Beliau bertanya, “Apa ini?” Dikatakan kepadanya bahwa baju ini dibuat dari katun. Beliau bertanya kepada mereka, “Apa itu katun?” Mereka memberitahukan kepadanya apa itu katun. Umar segera melepas bajunya lalu mencuci kemudian menjahitnya. Setelah kering beliau mengenakannya kembali. Melihat hal tersebut pemimpin wilayah itu berkata padanya, “Engkau adalah penguasa Arab, di negeri ini tidak pantas seseorang mengendarai unta.” Maka segera dibawakan kepadanya kuda yang bagus. Umar segera melepas pelana dan pedalnya lalu menaikinya. Ketika Umar mulai mengendarainya, kuda tersebut berjalan dengan liar, beliau segera memerintahkan kepada orang yang bersamanya, "Tahan kuda ini! Aku tidak mengira jika orang-orang di sini suka mengendarai setan-setan, tolong berikan untaku kembali. Setelah itu beliau turun dan kembali mengendarai untanya.

Disebutkan bahwasanya Umar ra pernah membawa tempat air di atas pundaknya. Sebagian orang mengkritiknya, namun beliau berkata, "Aku terlalu kagum terhadap diriku sendiri oleh karena itu aku ingin menghinakannya." Pernah beliau melaksanakan Shalat Isya' bersama kaum muslimin, setelah itu beliau segera masuk ke rumah dan masih terus mengerjakan shalat hingga fajar tiba."

Pada waktu tahun paceklik dan kelaparan beliau tidak pernah makan kecuali roti dan minyak hingga kulit beliau berubah menjadi hitam, beliau berkata, "Akulah sejelek-jelek penguasa apabila aku kenyang sementara rakyatku kelaparan."

Pada wajah beliau terdapat dua garis hitam disebabkan banyak menangis. Terkadang beliau mendengar ayat Allah dan jatuh pingsan karena perasaan takut, hingga terpaksa dibopong ke rumah dalam keadaan pingsan. Kemudian kaum muslimin menjenguk beliau beberapa hari, padahal beliau tidak memiliki penyakit yang membuat beliau pingsan kecuali perasaan takutnya.

Thalhah bin Ubaidillah berkata, "Suatu ketika Umar keluar dalam kegelapan malam dan masuk ke salah satu rumah, maka pada pagi hari aku mencari rumah tersebut dan aku datangi, ternyata dalam rumah itu terdapat seorang perempuan tua yang buta sedang duduk. Aku tanyakan kepadanya, "Mengapa lelaki ini (Umar) datang ke rumahmu?" Wanita itu menjawab, dia selalu mengunjungiku setiap beberapa hari sekali untuk membantuku membersihkan dan mengurus segala keperluanku." Aku berkata kepada diriku, "Celakalah dirimu wahai Thalhah, kenapa engkau memata-matai Umar?"

Aslam Maula Umar berkata, "Pernah datang ke Madinah satu rombongan saudagar, mereka segera turun di mushalla, maka Umar berkata kepada Abdurrahman bin Auf, 'Bagaimana jika malam ini kita menjaga mereka?' Abdurrahman berkata, 'Ya, aku setuju!' Maka keduanya menjaga para saudagar tersebut sepanjang malam sambil shalat. Namun tiba-tiba Umar mendengar suara anak kecil menangis, segera Umar menuju tempat anak itu dan bertanya kepada ibunya, 'Takutlah engkau kepada Allah dan berbuat baiklah dalam merawat anakmu.' Kemudian Umar kembali ke tempatnya. Kemudian ia mendengar lagi suara bayi itu dan ia mendatangi tempat itu kembali dan bertanya kepada ibunya seperti pertanyaan beliau tadi. Setelah itu Umar kembali ke tempatnya semula. Di akhir malam dia mendengar bayi tersebut menangis lagi. Umar segera mendatangi bayi itu dan berkata kepada ibunya, 'Celakalah engkau, sesungguhnya engkau adalah ibu yang buruk, kenapa aku mendengar anakmu menangis sepanjang malam?'

Wanita itu menjawab, 'Hai tuan, sesungguhnya aku berusaha menyapihnya dan memalingkan perhatiannya untuk menyusu tetapi dia masih tetap ingin menyusu.' Umar bertanya, 'Kenapa engkau akan menyapihnya?' Wanita itu menjawab, 'Karena Umar hanya memberikan jatah makan terhadap anak-anak yang telah disapih saja.' Umar bertanya kepadanya, 'Berapa usia anakmu?' Dia menjawab, 'Baru beberapa bulan saja.' Maka Umar berkata, 'Celakalah engkau kenapa terlalu cepat engkau menyapihnya?' Maka ketika shalat subuh bacaan beliau nyaris tidak terdengar jelas oleh para makmum disebabkan tangisnya. Beliau berkata, 'Celakalah engkau hai Umar berapa banyak anak-anak bayi kaum muslimin yang telah engkau bunuh.' Setelah itu ia menyuruh salah seorang pegawainya untuk mengumumkan kepada seluruh orang, Janganlah kalian terlalu cepat menyapih anak-anak kalian, sebab kami akan memberikan jatah bagi setiap anak yang lahir dalam Islam.' Umar segera menyebarkan berita ini ke seluruh daerah kekuasaannya."

Aslam berkata, "Pernah suatu malam aku keluar bersama Umar ke luar kota Madinah. Kami melihat ada sebuah tenda dari kulit, dan segera kami datangi, ternyata di dalamnya ada seorang wanita sedang menagis. Umar bertanya tentang keadaannya, dan dia menjawab, 'Aku adalah seorang wanita Arab yang akan bersalin (melahirkan) sedang tidak memiliki apapun.' Umar menangis dan segera berlari menuju rumah Ummu Kaltsum binti Ali bin Abi Thalib -istrinya-, dan berkata, 'Apakah engkau mau mendapatkan pahala yang akan Allah karuniakan kepadamu?' Segera Umar memberitakan padanya mengenai wanita yang dilihatnya tadi, maka istrinya berkata, 'Ya, aku akan membantunya.' Umar segera membawa satu karung gandum beserta daging di atas bahunya, sementara Ummu Kaltsum membawa peralatan yang dibutuhkan untuk bersalin, keduanya berjalan mendatangi wanita tersebut. Sesampainya di sana Ummu Kaltsum segera masuk ke tempat wanita itu, sementara Umar duduk bersama suaminya -yang tidak mengenal Umar sambil berbincang-bincang.

Akhirnya wanita itu berhasil melahirkan seorang bayi. Ummu Kaltsum berkata kepada Umar, 'Wahai Amirul mukminin sampaikan berita gembira kepada suaminya bahwa anaknya yang baru lahir adalah lelaki.' Ketika lelaki itu mendengar perkataan Amirul Mukminin ia merasa sangat kaget dan minta maaf kepada Umar. Namun Umar berkata kepadanya, 'Tidak mengapa.'
Setelah itu Umar memberikan kepada mereka nafkah dan apa yang mereka butuhkan lantas beliaupun pulang."

Aslam berkata, "Suatu malam aku keluar bersama Umar bin al-Khaththab ke dusun Waqim. Ketika kami sampai di Shirar kami melihat ada api yang dinyalakan. Umar berkata, 'Wahai Aslam di sana ada musafir yang kemalaman, mari kita berangkat menuju mereka.' Kami segera mendatangi mereka dan ternyata di sana ada seorang wanita bersama anak-anaknya sedang menunggu periuk yang diletakkan di atas api, sementara anak-anaknya sedang menangis, Umar bertanya, 'Assalamu alaiki wahai pemilik api.' Wanita itu menjawab, ‘Wa alaika as-Salam', Umar berkata, 'Kami boleh mendekat?' Dia menjawab, 'Silahkan!' Umar segera mendekat dan bertanya, 'Ada apa gerangan dengan kalian?' Wanita itu menjawab, 'Kami kemalaman dalam perjalanan serta kedinginan.' Umar kembali bertanya, 'Kenapa anak-anak itu menagis?' Wanita itu menjawab, 'Karena lapar.' Umar kembali bertanya, 'Apa yang engkau masak di atas api itu?' Dia menjawab, 'Air agar aku dapat menenangkan mereka hingga tertidur. Dan Allah kelak yang akan jadi hakim antara kami dengan Umar.'

Maka Umar menangis dan segera berlari pulang menuju gudang tempat penyimpanan gandum. Ia segera mengeluarkan sekarung gandum dan satu ember daging, sambil berkata, 'Wahai Aslam naikkan karung ini ke atas pundakku.' Aslam berkata, 'Biar aku saja yang membawanya untukmu.' Umar menjawab, 'Apakah engkau mau memikul dosaku kelak di hari Kiamat?' Maka beliau segera memikul karung tersebut di atas pundaknya hingga mendatangi tempat wania itu. Setelah meletakkan karung tersebut beliau segera mengeluarkan gandum dari dalamnya dan memasukkannya ke dalam periuk. Setelah itu ia memasukkan daging ke dalamya. Umar berusaha meniup api di bawah periuk hingga asap menyebar di antara jenggotnya untuk beberapa saat. Setelah itu Umar menurunkan periuk dari atas api dan berkata, 'Berikan aku piring kalian!'. Setelah piring diletakkan segera umar menuangkan isi periuk ke dalam piring itu dan menghidangkannya kepada anak-anak wanita itu dan berkata, 'Makanlah!' Maka anak-anak itu makan hingga kenyang, wanita itu berdoa untuk Umar agar diberi ganjaran pahala sementara dia sendiri tidak mengenal Umar. Umar masih bersama mereka hingga anak-anak itu tertidur pula.

Setelah itu Umar memberikan kepada mereka nafkah lantas pulang. Umar berkata kepadaku, 'Wahai Aslam sesungguhnya rasa laparlah yang membuat mereka begadang dan tidak dapat tidur'."Sunday, April 11, 2010

Bila Orang Alim “Bertengkar”, Siapakah yang Menang?

Dengan amat menghormati kedua-dua ahli panel dalam forum tersebut, maafkan saya kerana menggunakan tajuk di atas. Namun saya kira, mungkin tanpa disedari kedua-dua ahli panel yang mulia, rata-rata peserta merasa semakin keliru & bingung atas “perdebatan” tersebut.

Forum “Pemikiran Islam” anjuran Pusat Islam UUM minggu lalu (1hb. April 2010) telah mempertemukan dua golongan yang kelihatan saling bertentangan. Forum tersebut telah mempertemukan Al-Fadhil Dr. Muhammad Uthman El-Muhammady dan al-fadhil mantan Sahibuh Samahah Mufti Perlis, Dr. Mohd. Asri Zainul Abidin. Dari awal lagi, forum itu nampak “panas” dan malangnya ianya tidak sejuk sehingga ke akhir. Selepas keluar dewan, seorang bertanya, “siapa menang?” Jika saya ingin menjawab, inilah jawapan saya, “ISLAM yang RUGI!”

Walaupun saya tidak berkesempatan mengikut perkembangan “pertentangan” antara mereka sebelum ini, namun imbasan pada media-media massa, jelas menampakkan ketidak-setujuan yang tinggi di antara dua golongan yang diwakili mereka. Al-Fadhil Dr Uthman ingin mempertahankan agar masyarakat Islam di Malaysia tidak “diganggu” terhadap pengangan mereka selama kini, iaitu “pegangan akidahnya adalah akidah ulama tauhid, Imam Abu Hassan al-Asy'ari (324H) manakala pegangan fiqh dan usul fiqh adalah mengikut mazhab Imam Shafie manakala tasawuf dan akhlak pula mengikut Imam al-Ghazali.”

Manakala al-fadhil Dr Asri pula ingin kita lebih bersikap terbuka terhadap mazhab dan tidak fanatik kepada satu-satu mazhab sahaja. Mazhab lain juga dikitirafkan oleh ahlus sunnah wal-jamaah (ASWJ). Kefanatikkan terhadap mazhab boleh menyebabkan kita “menghina” ulama lain yang tidak kurang kehebatan dan sumbangan mereka.

Pada pandangan saya, walaupun asasnya nampak bertentangan, namun saya kira banyak persamaan. Kedua-dua amat sayangkan agama yang ingin melihat penganut Islam tetap utuh, bersatu, dinamik/maju dan memberi sumbangan besar kepada dunia Islam. Cuma mungkin membimbangi aliran yang dibawa oleh pihak yang satu lagi menjejaskan hasrat murni tersebut, jadi kedua-dua pihak telah ‘over react’ dan ‘over protective’ terhadap pandangan mereka (sekali lagi maafkan insan kerdil ini yang tidak sepatutnya menggunakan istilah yang mungkin biadap itu – mungkin saya telah ‘over obsess’ untuk melihat pejuang-pejuang Islam meneruskan usaha-usaha murni mereka menyelesaikan masalah-masalah besar ummah dan tidak mengulangi titik-titik perbezaan yang merugikan dan timbul dari masa ke semasa di sepanjang lipatan sejarah ini).

Saya kira, forum hari tersebut menjadi panas kerana beberapa sebab. Pertama Dr Asri memulakan dengan kisah bagaimana ulama-ulama dulu “saling mengkritik” apabila ada yang dirasakan tidak kena atau apabila kelihatan terdapatnya kemerbahayaan fanatik mazhab. Beliau membawa contoh bagaimana Imam Syafie mengkritik pandangan gurunya, Imam Malik, apabila kelihatan ketaksuban terhadap pandangan gurunya oleh masyarakat setempat.

Saya tidak pasti kesahihan cerita atau ketepatan penceritaan semula Dr Asri (walaupun beliau mendakwa memetik daripada Imam-iman besar, seperti Imam Zahabi). Namun, saya kira kemungkinan cerita itu sahih, Cuma kalau nak khilaf pun daripada sudut pandangan terhadap isu kritik keras para alim ulama silam. Sebagai seorang yang mendalami bidang hadis, beliau amat menyedari kesalahan untuk tidak mengambil fakta dengan tepat, justeru saya kira beliau telah berhati-hati mengambil faktanya.

Namun, tidak semestinya isu kritik para ulama silam ini perlu menjadi sumber bahawa kita boleh ‘berbalahan’ atau menampakkan ulama kita ada kecenderungan untuk berselisihan. Konteks perselisihan ulama muktabar selalunya ingin menekankan pentarjihan mereka yang insyaAllah lebih baik berbanding pentarjihan ulama lain. Pendebatan mereka adalah dalam konteks atau level tersebut dan ianya tidak perlu diumumkan sehingga kepada orang awam. Ianya tidak perlu dibincangkan pendebatan mereka kepada orang awam (kecuali orang awam yang sedang menuntut ilmu, ingin melonjakkan maqam ilmu ke satu level yang lebih tinggi). Cukuplah untuk ulama sekarang memberitahu orang awam apa yang sesuai untuk diikuti, mereka akan menurut sahaja pandangan alim-ulama.

Lagipun, dari segi pengaplikasian dalam masyarakat, alim-ulama dahulu telah menunjukkan contoh yang sangat baik dari aspek penghormatan terhadap satu sama lain (kita juga boleh memperbanyakkan sudut ini dalam masyarakat sekarang). Imam Syafie rahimahullah pernah tidak membaca qunut semasa pergi ke Iraq, walaupun dia berpendapat baca qunut adalah sunat yang dituntut. Namun kerana menghormati pegangan masyarakat Iraq ketika itu yang rata-rata bermazhab Hanafi dan tidak berpendapat bacaan qunut dalam solat subuh itu dituntut. Begitu juga hormatnya yang tinggi kepada gurunya sehingga beratnya dia untuk meninggalkan bumi Madinah (tempat Imam Malik) selagi gurunya masih hidup. Begitu juga perhubungannya dengan anak muridnya, khususnya Imam Ahmad ibnu Hambal (Mazhab Hambali), beliau kerap menziarahi anak muridnya. Walaupun kita tahu akhirnya, Imam Ahmad membina mazhab yang lain daripada gurunya. Saya kira kisah-kisah harmoni seumpama itu sangat banyak untuk kita popularkan dan akan member kesan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sebab lain kepada “kepanasan” forum hari tersebut adalah penggunaaan istilah-istilah yang tajam/sinis terhadap satu sama lain, seperti “biadap” / “kebiadapan intelektual”, tidak faham konsep “wacana intelektual Islam” dan menurut pandangan yang diacukan oleh barat, ulama cowboy dan sebagainya. Saya kira ayat-ayat atau frasa-frasa seumpama itu tidak berapa sesuai untuk keharmonian perkembangan kemajuan Islam di Malaysia. Namun, saya kira kerapnya pengucapan satu-satu ayat/frasa mempunyai konteks tertentu yang tidaklah dituju 100% kepada individu yang terlibat dalam “perselisihan” ini. Namun, kadang-kadang kita “mendengar” ayat atau frasa tersebut melalui media atau sebelah pihak, lalu kita mentafsir secara umum, maka kesannya kita rasa sangat terguris dengan istilah/frasa tersebut. Lalu kita membentuk satu pandangan bahawa pihak lain memang ingin “lanyak” kita. Dengan itu juga, pada kesempatan-kesempatan pertemuan yang ada selepas itu, kita akan lihat lebih kepada aspek “clash” berbanding daripada bagaimana hendak pimpin ummah ke arah kecemeralangan dunia-akhirat dengan harmoni!

Saya kira, sebenarnya pandangan-pandangan yang kelihatan saling bercanggah itu boleh diharmonikan. Contohnya dalam isu “mempertahankan pegangan arus perdana” dan “bersikap terbuka kepada pandangan mazhab lain”. Kedua-dua pihak menerima bahawa, walau bagaimanapun pandangan ulama, nas al-Qur’an perlu jadi dalil utama dan diikuti nas al-Hadis, sebarang yang bercanggah daripada kedua-duanya perlu ditolak. Apa yang samar, ianya adalah khilaf dan kedua-duanya (pendapat) diterima sebagai satu keluasan atau kemudahan dalam agama.

Justeru, saya berpendapat bahawa satu pihak ingin supaya masyarakat awam tidak dikelirukan dengan kepelbagaian mazhab/pandangan tentang satu-satu hukum, khususnya pengaplikasian di Malaysia. Cukuplah masyarakat awam di Malaysia berpegangkan mazhab Syafie namun tidak menolak boleh mengaplikasikan pandangan mazhab lain dalam kes-kes yang memerlukannya cumanya ianya tidak boleh terlalu terbuka. Biar pihak berautoriti tentukan, sebagaimana yang telah dilakukan sebelum ini seperti dalam kes zakat fitrah yang boleh menggunakan duit (sedangkan ini pandangan Mazhab Hanafi). Orang awam hanya menurut apa yang pihak berotoriti putuskan.

Saya kira pada pihak yang satu lagi, yang inginkan berlaku keterbukaan, juga tidak bermaksud keterbukaan tanpa batasan, sehingga orang-orang “jalanan” (man on the street) juga perlu faham khilaf ulama tersebut yang membawa hukum sedemikian. Sehingga semua pihak tidak perlu ada pegangan mazhab dan terus kembali kepada al-Qur’an dan al-Hadis, dan meneliti/menilai semula semua-semua hukum-hukum yang telah alim-ulama dahulu ijtihadkan. Saya berpendapat mereka rasakan bahawa ustaz-ustaz kita terlalu atau over-protective. Sedangkan kita memang telah mengamalkan keterbukaan sebagaimana yang telah disebut dalam perenggan di atas. Justeru, saya kira itulah kesamaan tersebut. Kita perlu lebih banyakkan melihat daripada sudut kebersamaan daripada sebaliknya – jika tidak kita akan mengulangi “perdebatan” yang merugikan berbanding banyak lagi masalah ummah yang lebih mendesak.

Contoh yang lain (bahawa dalam perbezaan terdapat kesamaan), adalah dari aspek “isu kalimah Allah pada penganut agama lain”. Walaupun jelas bahawa satu pihak menegaskan TIDAK BOLEH GUNA pada agama lain kerana kita tidak redha kalimah Allah akan didua atau ditigakan (kerana tuhan dalam agama lain tidak mengaku keesaan Allah) dan pada pihak yang satu lagi BOLEH GUNA kerana kita tidak mahu menghalang penganut agama lain mengatakan bahawa tuhan Allah yang menurunkan hujan (adalah sangat tidak munasabah untuk kita melarang mereka menggunakan nama Allah di situ dan menyuruh mereka menggunakan nama tuhan mereka). Ketidakharmonian yang timbul kerana kita terlalu melabelkan satu-satu golongan tersebut dengan apa yang saya tulis dengan huruf besar di atas. Sedangkan saya kira kedua-dua pihak boleh mempersetujui kedua-dua konteks di atas. Justeru, kedua-dua pandangan boleh diterima dalam konteks yang mereka rujuk. Cuma yang menjadi pertikaian adalah kemaslahatan ummah dalam menentukan boleh atau tidak boleh secara umum. Dan untuk tentukan kemaslahatan tersebut ada beberapa pandangan yang juga akan tertakluk kepada konteks masing-masing. Justeru, kita tidak perlu bukakan pandangan berbeza kepada tanggapan (impression) orang awam sehingga nampak satu pihak semacam memperlekehkan (apatah lagi seolah menghina) pandangan satu pihak lagi.

Akhirulkalam, mohon maaf terhadap entri ini, yang tidak bertujuan untuk jadi lebih hebat daripada kedua-dua ahli panel (sumbangan mereka terhadap agama selama ini adalah terlalu banyak berbanding saya). Namun, saya kira pendebatan ini telah terheret kepada sesuatu yang merugikan ummah. Terlalu banyak permasalahan ummah yang mendambakan sentuhan-sentuhan daripada mereka dan orang-orang yang menyokong mereka. Sebenarnya, saya tidak begitu kisahkan perdebatan ilmuan tersebut, malah saya seronok mendengar arguments mereka walaupun sebahagiannya tidak dapat saya garap dengan baik. Namun, saya bimbang orang-orang awam atau penyokong-penyokong yang mengikut pendebatan itu melalui media (khususnya media mulut ke mulut / Internet ke Internet), kemudian membawanya (baca menyebarkannya) dalam bentuk yang negatif, ‘clash’, taksub, ‘memperlekehkan’ pihak yang satu lagi dan akhirnya merugikan ummah keseluruhan.

Teringat pada sesi dialog banyak tahun yang lalu dengan bekas Menteri Luar Thailand, Surin (seorang yang beragama Islam) tentang perkembangan Islam di Thailand. Dia mengucapkan syabas kepada umat Islam di Malaysia kerana telah menjadi semakin maju dari aspek penghayatan Islam. Katanya Thailand baru keluar dari perselisihan kaum muda kaum tua beberatahu sebelum itu. Sekarang Umat Islam di Thailand baru menampakkan kemajuan. Hub halalnya sudah berkembang maju, malah jika ada sesuatu syarikat menipu atau menindas Islam, umat Islam Thailand akan bersatu memboikot industri tersebut. Jelas kelihatan semasa mereka memboikot minuman Coca-cola semasa krisis umat Islam Palestin memuncak. Katanya, umat Islam telah keluar daripada isu ini puluhan tahun yang lalu, Thailand baru sahaja dapat keluar daripada perselisihan yang merugikan itu.

Pengalaman bergaul dengan pelajar-pelajar Islam Kemboja di KUIN juga memberi saya impression yang sama. Mereka masih agak tebal berselisih dalam isu kaum tua kaum muda / Wahabi-Salafi sehinggakan pemikiran-pemikiran atau usaha-usaha untuk membangunkan umat Islam Kemboja menjadi sangat perlahan. Mereka tidak dapat bersatu untuk mengerak memperkasakan Umat Islam Kemboja.

Apabila merenung nasib umat Islam di serata dunia dan membaca pula gerakan dakwah/tarbiyyah yang dibawa oleh Hassan al-Banna sekitar 30-an (bermula awal 20-an), saya merasa kagum dengan risalah super nipis "Asas 20"-nya, tetapi cukup fundamental untuk mempersatukan ummah ke satu level yang lebih tinggi. Semua perkara titik-bengik ummah, yang memperselisihkannya ummah diungkap dengan ringkas tetapi sangat padat dan membawa kita memikirkan bagaimana untuk keluar dari kepompong "clash" kepada sesuatu yang lebih mengugat kemajuan ummah. Wallahu 'alam.


[kesempatan untuk saya menyunting tulisan ini sangat terbatas, justeru mungkin natijahnya tidak baik sebagaimana hasrat asas saya mencuri masa untuk menghasilkan catatan ini]

ORANG YANG MENDALAMI ILMU AGAMA AKAN MENDAPAT KEBAIKAN YANG BANYAK

مَنْ يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. متفق عليه.
Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan yang banyak akan diberi kefahaman mendalam dalam agamanya. Disepakati kesahihannya.

• Orang yang mendalam ilmu pengetahuan agamanya akan dapat mengenalpasti dengan baik jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Justeru, mereka dapat menjalani hidup sebagai khalifah Allah dengan lebih sempurna mengikut kehendak ilahi.

• Orang yang ingin mendapat kebaikan agama hendaklah mendalami ilmu pengetahuannya dan mendoakan agar Allah kurniakan kepadanya ilmu yang faqeh (mendalam).

• Jika Allah kurniakan ilmu pengetahuan yang mendalam kepada kita, bermakna Allah telah membuka pintu kebaikan yang banyak kepada kita.

• Justeru, pendalamilah ilmu pengetahuan kita. Belajarlah dengan lebih bersungguh-sungguh. Jangan mudah merasa gelisah, apatah lagi untuk rasa ‘gila’ apabila belajar lama sedikit. Tradisi belajar di kalangan umat Islam sangat cemerlang; ulama-ulama kita belajar berjam-jam setiap hari, dengan berbagai displin ilmu pengetahuan.


Kisah Ketekunan Para Salabat dan Alim Ulama Mendalami Ilmu

• Sesungguhnya para Sahabat dan alim ulama kita sangat mementingkan kedalaman ilmu. Mereka sanggup menghadapi kesukaran atau apa sahaja rintangan demi mendalami agama kerana mereka begitu menghayati kelebihan berilmu. Berikut sebahagian daripada kisah tentang ketekunan para Sahabat dan alim ulama kita mendalami ilmu yang saya petik/sunting daripada buku “Aku, Buku dan Cinta” karya Dr ‘Aidh Abdullah al-Qarni dan buku “Fadhailul Amal” karya Maulana Syeikh Zakaria al-Kandahlawi;

Abu Hurairah ra adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling unggul sekali. Tidak ada seorang pun yang lebih banyak meriwayatkan hadis sebagaimana yang telah dilakukannya walaupun hanya sempat hidup bersama Rasulullah SAW selama empat tahun sahaja. Beliau telah menerangkan bagaimana beliau dalam masa yang singkat dapat mengingat banyak hadis daripada Rasulullah SAW, “Orang-orang merasa hairan tentang bagaimanakah aku dapat meriwayatkan begitu banyak hadis. Sebenarnya, saudara-saudara kaum Muhajirku (sehabat-sehabat yang turut sama berhijrah ke Madinah) mempunyai urusan perniagaan mereka manakala saudara-saudaraku kaum Ansar pula mengusahakan kebun-kebun mereka. Aku pula sering berada di samping Rasulullah SAW. Aku adalah salah seorang daripada ahli Suffah. Aku tidak ada cara untuk mencari nafkah bagi keperluanku dan aku merasa puas dengan makanan sedikit yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Aku akan tetap berada disamping baginda pada waktu orang lain tidak ada bersamanya. Kerjaku hanyalah menghafal apa yang telah diucapkan olehnya.” Pada kisah yang lain, pernah apabila Rasulullah keluar daripada rumah baginda, kelihatan Abu Hurairah terguling di tanah kerana kelaparan akibat tidak makan beberapa hari.

Ibnu Abbas ra ialah salah seorang Sahabat dan bapa saudara Nabi SAW. Beliau seorang yang sangat terkenal kerana memiliki ilmu tafsir al-Qur’an yang hebat. Beliau juga telah dikenali sebagai Hibrul Ummah (orang yang terpelajar di kalangan umat Islam) dan Bahrul Ulum (lautan ilmu). Beliau menceritakan bagaimana usaha yang dilakukan untuk mendalami ilmu, “(Selepas Rasulullah SAW telah wafat) Aku masih belum merasa hampa (dalam mendalami ilmu). Aku mula bertanyakan ilmu dan menghampiri setiap orang yang kurasa telah mendengar sesuatu daripada Rasulullah SAW. Akhirnya, aku berjaya mendapatkan sebagaian besar ilmu daripada orang orang-orang Ansar. Jika sekiranya kudapati setengah daripada para Sahabat itu sedang tidur ketika aku melawat mereka (untuk mendapatkan ilmu), aku terus menghamparkan kain serbanku di pintu mereka di mana ketika itu aku akan duduk sambil menunggu mereka. Kadang-kadang kudapati muka dan badanku diliputi debu tetapi aku tetap menunggu sehingga mereka bangun dan berazam agar dapat menghubungi mereka.” Sebenarnya para Sahabat lain sangat menghormati Ibnu Abbas kerana kedudukannya dan memaklumkan kepadanya bahawa mereka sanggup ke tempat Ibnu Abbas jika diperlukan. Namun, Ibnu Abbas berkata, “Aku yang seharusnya menemui kamu kerana aku adalah seorang murid dan kamu semua adalah guruku.”

Diceritakan bahawa Imam Bukhari telah keluar mengembara untuk mendalami ilmu pengetahuannya pada tahun 216 Hijrah, setelah sudah belajar dengan guru-guru di daerah kelahirannya. Oleh kerana ayahnya telah meninggal dunia, beliau tidak sanggup meninggalkan ibunya yang telah janda itu menetap seorang diri. Justeru, beliau turut membawa ibunya bersama-sama beliau dalam perjalanan yang jauh ke Balkhi, Baghdad, Mekah, Kufah, Asqalan, Hims dan Damsyik. Dikatakan pada masa tersebut beliau tidak mempunyai sehelai janggut pun di dagunya (masih belia-remaja).

Yahya bin Muin adalah seorang syeikh yang termasyur dalam bidang hadis. Beliau pernah berkata, “Aku telah menulis sebanyak sejuta hadis dengan tanganku sendiri.”


Abdullah bin Mubarak adalah seorang Muhaddith yang begitu masyur namanya. Usaha dan ketekunannya terhadap pengumpulan hadis telah dikenali ramai. Beliau pernah berkata, “Aku telah pun mempelajari mengenai hadis daripada empat ribu orang guru.”

Ibn Hajar Asqalani rahimahullah juga salah seorang hafiz dalam bidang hadis dan sangat masyur. Imam al-Sakhawi bercerita tentang gurunya, “yang dia paling sukai adalah mutala’ah, membaca, mendengar, beribadah dan mengarang kitab. Dia tidak pernah membiarkan waktunya terbuang sia-sia tanpa melakukan perkara-perkara yang disebutkan di atas. Dia terus belajar sehingga ketika waktu makan dan beribadah.” Dia juga dilaporkan pernah berkata, “Aku sangatlah hairan terhadap orang yang duduk seronok padahal dia tidak mempunyai kesibukan yang bermakna.”

Abu Zurah berkata, “Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah telah menghafal sejuta hadis di dalam hatinya. Aku berjaya mengumpulkan 100,000 hadis dan aku menghafal 30,000 di antara hadis ini.”

Abu Darda’ ra menceritakan bahawa pada satu ketika, semasa dirinya berada dalam masjid di Damsyik, ada seorang lelaki dari Madinah telah menghampirinya. Lelaki tersebut memberitahu bahawa dia ingin mempelajari satu hadis (HANYA satu hadis) yang dia dimaklumkan bahawa Abu Darda’ telah mendengar sendiri hadis tersebut daripada Rasulullah SAW. Abu Darda’ terkejut kerana lelaki tersebut datang dari tempat yang jauh hanya untuk mempelajari SATU hadis daripadanya.

Diceritakan tentang Ahmad bin Sulaiman bin Nasrullah al-Bulqasi al-Qahiri al-Syafi’i rahimahullah, “Dia adalah seorang imam yang sangat alim, kuat hafalan, bagus pemahaman, menguasai berbagai bidang ilmu, pandai bertutur, suka membaca, banyak berdiskusi dan seorang yang produktif. Jangankan di rumah atau di majlis, di tengah jalan juga dia sering mutala’ah. Bahkan sambil makan pun dia tetap belajar. Itu tak lain adalah kerana dia takut kehilangan waktu. Ini sungguh luar biasa! Pada masa itu rasanya tidak ada seorang pun yang boleh menyamainya dengan ketekunannya. Orangnya sederhana, tawadhu’ dan suka bergaul dengan orang-orang fakir.”

Imam al-Hafiz al-Hasan adalah seorang yang qana’ah, tidak tergila-gila dengan harta benda. Dia rela menjual seluruh harta warisan yang menjadi haknya untuk membiayainya menuntut ilmu. Sehingga untuk pergi ke Baghdad dan Ashbihan, dia harus berjalan kaki kerana tidak ada lagi wang di tangannya.

Said bin al-Musayyab adalah seorang tabi’i yang termasyur pernah berkata, “Untuk mempelajari hanya satu hadis aku terpaksa mengembara dengan berjalan kaki selama beberapa hari dan malam berturut-turut.”

Diceritakan tentang riwayat hidup Ibn al-Khatib al-Tibrizi bahawa pada suatu ketika dia telah mendapat naskhah kitab al-Azhari yang bernama Tahdzib al-Lughah. Naskhah itu sebanyak beberapa jilid. Dia ingin mempelajari isi naskhah itu daripada ulamak yang pakar bahasa. Lalu dia diberitahu bahawa ulamak yang pakar bahasa itu ialah Abu al-Ala al-Ma’arri. Mendengar berita itu, dia terus memasukkan naskhah tersebut ke dalam karung besar. Karung itu dipikulnya di pundak. Kemudian pergilah dia menuju al-Ma’arrah. Waktu itu, tidak ada satu tunggangan pun yang boleh menolongnya membawa barang itu. Barang itu dibawanya sendiri, sehingga seluruh badan dia basah kerana terlalu berpeluh. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan orang kampung yang jujur. Orang itu menyangka bahawa karung itu basah kerana tercebur ke dalam air. Padahal dia tak mengetahui bahawa basah yang menimpa karung itu bukanlah kerana tercebur ke dalam air, tetapi badannya yang membuat karung itu menjadi basah.”

Al-Qadhi ‘Iyadh menceritakan riwayat hidup imam al-Faqih Abu Muhammad ‘Abdullah bin Isyaq atau lebih dikenali sebagai Ibn Tabban. Ibn Tabban pernah mengungkapkan, “Ketika menjadi seorang pelajar baru, aku sering berjaga malam. Ibuku sering melarang aku melakukan hal itu. Tapi aku tetap ingin membaca. Sekejap aku padamkan lampu bilik dan aku pura-pura tidur. Tatkala Ibu sudah tertidur, aku ambil lampu itu lalu aku membaca buku.”. Ada yang mengatakan bahawa Ibn Tabban memang banyak belajar, sehingga ia mampu membaca pelajarannya sampai seribu kali.

Syeikh al-‘Allamah Jamaluddin al-Qasimi al-Dimisyqi pernah bercerita tentang pengalamannya dalam menuntut ilmu. Dia berkata, “Alhamdulillah, aku telah menamatkan Shahih Muslim hanya dalam masa empat puluh hari, menamatkan Sunan Ibn Majah selama dua puluh satu hari, menamatkan al-Muwattha’ Imam Malik selama sembilan belas hari, menamatkan Tahdzib al-Tahzib, mentashih beberapa kesilapan yang ada dalam naskhah-naskhah tersebut dan juga memberi keterangan tambahan bila perlu, pekerjaan itu aku lakukan hanya dalam masa sepuluh hari.”

Imam Malik menceritakan, “Aku mendatangi Nafi’ (gurunya yang belajar terus daripada Ibnu ‘Umar ra) dan menunggu ia keluar rumah selama setengah hari. Di sana, tidak ada sebatang pokok pun yang boleh memberiku tempat bernaung. Aku menunggu sehingga ia keluar. Tatkala keluar, aku memanggilnya dan bertanya sedikit kemudian mempersilakannya pergi. Dan tatkala ia kembali lagi ke rumahnya pada petang hari, aku memanggilnya lagi dan bertanya tentang pendapat Ibn ‘Umar tentang sesuatu masalah. Setiap kali aku bertanya, ia memberitahu jawapan. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaanku, aku menahannya lagi untuk pertanyaan selanjutnya.”

Kesungguhan Imam Syafi’i dalam menuntut ilmu sudah nampak sewaktu beliau masih kanak-kanak lagi. Mengenai ketelitiannya dalam mengambil ilmu, ia pernah berkata, “Sesiapa belajar ilmu, maka hendaklah ia berlaku teliti supaya jangan kehilangan ilmu-ilmu yang paling kecil sekalipun.” Beliau pernah ditanya, “Bagaimana keinginananmu terhadap ilmu?” Dia menjawab, “Aku mendengar sesuatu menggunakan huruf yang aku tulis kerana ia mampu mendengar apa yang telingaku tidak boleh dengar. Dan anggota badanku yang lain terasa ingin sangat mempunyai telinga, agar ia juga boleh merasakan apa yang didengar oleh telinga.” Lalu dia ditanya lagi, “Bagaimana kesungguhanmu terhadap ilmu?” Dia menjawab, “Seperti orang yang haus terhadap harta, seperti itu juga kehausanku terhadap ilmu.” Dia ditanya lagi, “Bagaimana caramu menuntut ilmu itu?” Dia menjawab, “Seperti seorang perempuan yang sedang mencari anaknya hilang. Begitu pula kesungguhanku dalam mencari ilmu.” Beliau juga pernah bercerita, “Selama enam belas tahun aku tidak mempunyai makanan selain dua ketul roti dan sebiji kurma. Aku memakannya sekadar untuk mengganjal perutku yang lapar.” Dia ditanya, “Untuk apa engkau melakukan itu?” Dia menjawab, “Aku melakukannya agar membuatku mudah dalam menghafal ilmu dan feqh. Aku meninggalkan makanan itu demi ilmu. Dan kemudian Allah memberiku rezeki lagi.”

Monday, March 22, 2010

Sebahagian Ilmu daripada Buku

Saya kira semua orang yang rajin membaca akan dapat mengetahui nilai membaca. Banyak pengalaman, pengetahuan, kebijaksanaan, ketajaman fikiran, berpemikiran penyelesaian dan malah kemahiran dalam kehidupan akan diperolehi.

Penulisan-penulisan agama oleh para alim-ulama kita sangatlah bermutu tinggi. Bayangkan, kitab hadis yang dikarang oleh Imam Bukhari telah di beri penilaian sebagai kitab kedua tersahih selepas al-Qur’an. Kitab tersebut telah dikarang selama belasan tahun dan telah disyarahkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani selama lebih 20 tahun. Kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, misalnya mengandungi perubatan hati/jiwa yang bernilai antara yang terhebat di dunia. Begitulah dengan kitab-kitab agama Islam yang lain.

Disamping tidak sama sekali dapat dinafikan kebaikan dan keutamaan membaca kitab-kitab agama, kita juga boleh mendapat banyak kebaikan hatta daripada buku-buku barat yang ada di pasaran. Sebahagiannya telah mengungkap permasalahan serta penyelesaian hidup seharian dengan begitu baik dan berkesan sekali. Seharusnya seorang Islam yang berbudaya iqra’ tetap memanfaatkan segala kebijaksanaan tersebut (rujuk hadis 18).

Berikut adalah sebagaian contoh ilmu yang boleh didapati daripada buku;

Pengurusan Keluarga oleh Dr James Dobson

Dr James Dobson adalah seorang pengasas dan presiden kepada “Focus on the Family”, seorang yang pakar dalam pengurusan keluarga. Dia telah memberi kaunseling melalui berbagai media dan telah menjadi penasihat kepada tiga orang presiden Amerika Syarikat dalam perkara yang berkaitan dengan kekeluargaan. Rancangan radionya, khususnya “Focus on the Family” telah di dengar oleh lebih 200 juta orang di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Antara buku yang ditulisnya adalah, “Complete Marriage and Family: Home Reference Guide” (Kelengkapan Perkahwinan dan Kekeluargaan: Panduan Rujukan di Rumah). Buku ini telah memuatkan lebih 400 soalan yang kerap di tanya berhubung dengan permasalahan perkahwinan dan kekeluargaan. Ianya telah dijawab dengan begitu menarik dan berkesan oleh Dr. James Dobson.

Berikut adalah dua contoh menarik soalan dan jawapan (daripada lebih 400 soalan/jawapan) yang dikemukakan dalam buku tersebut (telah disunting dan diolah semula);

Soalan:
Saya mengalami situasi yang sungguh dasyat apabila hendak menyediakan anak-anak ke sekolah setiap pagi, khususnya anak lelaki saya yang berumur 10 tahun. Dia hanya menggeliat apabila saya mengejutkannya. Namun, apabila saya keluar, dia terus berlengah-lengah di atas katil tersebut. Ianya memaksa saya untuk terus mendorong, mengesa dan memberi amaran kepadanya, jika tidak semuanya akan terlambat. Apatah lagi memikirkan bahawa saya juga perlu bersiap untuk ke pejabat dan ‘punch in’ sebelum jam lapan pagi. Situasi sebegitu selalunya menyebabkan saya rasa geram, marah dan meninggikan suara. Kadang-kadang terkeluar kata-kata yang tidak sesuai. Saya sangat mengetahui bahawa ianya tidak baik begitu. Namun, saya tidak tahu bagaimana hendak keluar daripada situasi tersebut. Ada carakah untuk saya menyelesaikan permasalahan tersebut supaya saya tidak lagi “bergaduh” dengan anak-anak setiap pagi?

Jawapan:
Dengan melakukan demikian sebenarnya kita meletakkan kelakuan anak itu sebagai tanggung jawab kita. Anak yang sudah berumur sepuluh tahun sudah boleh mengawal dirinya dan mengambil inisiatif serta tanggung jawab sendiri. Dan sebagaimana banyak yang menyedari, ianya sebenarnya tidak menyelesaikan masalah.

Kita boleh menyediakan satu sistem yang menjadikan anak rasa bertanggung jawab dan ingin melaksanakan sendiri. Pada diri penyusun, saya namakan ianya sebagai ‘permainan tanggung jawab’ (responsibility game). (Kaedah yang telah diubahsuai oleh penyusun) Mulakan dengan berbincang bersama anak tentang peraturan permainan ini. Asasnya, jika anak boleh lakukan sebagaimana yang dipersetujui bersama, anak akan diberi ganjaran tertentu. Jika tidak berjaya, satu penalti yang dipersetujui bersama pula akan dikenakan.

Contohnya, jika anak boleh bangkit sebelum jam 5.30 pagi, (tambahan kepada elaun hariannya) ganjaran sebanyak 50 sen akan diberi kepadanya pada hari tersebut. Nilai ganjaran adalah bergantung kepada persekitaran dan kesesuaian anak. Memberi anak-anak dalam bentuk kewangan sebenarnya tidak menjadi masalah kepada anak-anak (ini juga pendapat Dr James Dobson). Jika anda kurang selesa dengan ganjaran kewangan, anda boleh beritahu bahawa wang itu hanya boleh diguna untuk membeli alat tulis atau barangan lain yang dikawal oleh kita. Namun, yang penting juga ialah ganjaran tersebut mesti secukupnya untuk menarik kemahuannya. Jika dia berjaya bangun sebelum jam 6.00 pagi ganjaran tambahannya adalah 20 sen dan dendanya adalah 30 sen, jika tidak berjaya.

Bagi menjayakan ‘permainan’ tersebut, kita kenalah beri masa untuk melaksanakannya. Selain daripada persetujuan bersama yang menarik dan kewujudan denda jika gagal, kita juga perlu sediakan prasarana yang mencukupi atau menyokong. Contohnya, elok diberi satu jam loceng untuk membantunya bangkit pada masa yang dikehendaki. Selalulah bercakap dengannya untuk menandakan kita juga seronok dengan permainan tersebut. Ingatkan dia tentang permainan ini sentiasa, khususnya sebelum beliau tidur. Elok juga disediakan satu senarai atau jadual untuk beliau menandakan ‘prestasi’ hariannya. Jadual itu akan kita tandatangani pada setiap hari (untuk meningkatkan keseronokkan ‘permainan’ ini). Jadual yang menarik juga sangat membantu. InsyaAllah ianya sangat berkesan jika ‘dimainkan’ dengan baik. Malah ianya boleh digunakan untuk melaksanakan sistem-sistem galakan lain, seperti untuk mengalakkannya membuat lebih banyak latihan/ulang kaji di rumah dan sebagainya.

Soalan:
Pada tahun lalu, kami dikurniakan seorang anal lelaki yang comel. Namun, kami telah mengalami tekanan pada beberapa bulan kebelakangan ini. Kami tidak tahu sama ada hendak bertanyakan kepada orang alim, doktor, pakar psikologi, pakar pemakanan atau sebagainya. Yang menjadi masalahnya adalah kerana bayi kami sentiasa ‘meminta-minta’ daripada kami, dia kerap menangis seolah-oleh meminta kami memberi perhatian kepadanya 24 jam.

Kadang-kadangnya dia tertidur dalam menangis. Masalahnya, tidurnya tetap tidak lena. Sekejap-sekejap dia bangun dan menangis lagi. Dengan itu, saya terpaksa mendokongnya untuk menidurkannya. Bila hendak meletakkannya, saya begitu berhati-hati kerana bimbang dia akan menangis lagi. Malangnya, ianya tidak sepenuhnya selesai. Dia masih banyak menangis.

Lebih meningkatkan tekanan adalah kerana saya menjadi letih, khususnya untuk ke pejabat keesokkannya. Kadang-kadang ianya menganggu kesihatan saya. Saya juga sudah terbatas ruang untuk membuat kerja-kerja di rumah akibat perhatian yang banyak perlu diberi kepadanya. Jika tuan mempunyai idea menyelesaikan masalah tersebut, tolong berikan kepada saya.


Jawapan:
Kadang-kadang kita seolah-olah tidak percaya bahawa seorang bayi boleh ‘mengawal’ dua orang dewasa (ibu dan bapanya). Tetapi itulah hakikatnya dan hakikat itu telah dirasainya oleh ramai ibu-bapa lain. Salah satu sebab biasanya (selain daripada masalah kesihatan dan pemakanan), bayi menangis kerana pembawaannya untuk mendapat apa yang dikehendakinya. Justeru, masalahnya bukan terletak pada bayi itu tetapi kepada kedua ibu-bapanya.

Walaupun usaha yang dilakukan berniat baik, menggembirakan dan menyayanginya serta untuk menjadikan suasana tenang, kita kerap membiarkan diri kita ‘diperintahkan’ oleh si bayi kita. Kita tidak perlu sentiasa mendokongnya atau berjalan secara berlahan demi memastikan bayi kita senyap, kerana ini akan lebih mengukuhkan ‘kehendaknya’. Seolah-olah, bila bayi menangis kerana mendambakan perhatian, kita akan cepat-cepat memenuhinya dengan berada disampingnya – menyahuti tangisannya. Kita mesti memutuskan ‘corak’ sedemikian.

Sebelum anda memutuskan ‘corak’ sedemikian, anda mesti terlebih dahulu memastikan bahawa tangisan tersebut bukanlah kerana masalah fizikalnya. Anda boleh semak dengan doktor kadar kesihatannya. Pastikan juga dia tidak basah, perutnya tidak kembung atau lain-lain keadaan yang wajar diberi perhatian. Perkara seterusnya, kita perlu tahu bahawa tangisan bayi tidak mencenderakannya, tiada masalah jangka panjang yang bakal berlaku kerana teriakkan yang agak lama.

Justeru, pada hari anda ingin mula memutuskan corak tersebut, pastikan anda memberi makan atau minum susu secukupnya kepadanya. Kemudian pastikan dia memakai lampin bayi yang kering dan boleh tahan pada satu jangka masa yang munasabah. Bermain dengannya dan kerap mengosok atau memegangnya rapat dengan anda. Bila tiba waktu tidur, dodoilah dia sekejab kemudian tinggalkannya perlahan-lahan. Pada awalnya, dia tentu akan menjerit. Namun, jangan angkat atau mendokongnya (kecuali ada masalah keselamatan pada dirinya), walaupun dia akan menjerit sehingga dua jam. InsyaAllah, bila dia sudah rasai bahawa menjerit tidak akan menyebabkan kita terpaksa mendokongnya atau memenuhi permintaan jeritannya, masalah tersebut akan hilang secara perlahan-lahan.Jalan Pintas Matematik

Banyak buku-buku menarik yang menunjukkan jalan pintas melakukan sesuatu atau memberi kemahiran yang sangat baik jika diamalkan. Kesan jangka panjangnya ialah keberkesanan kemahiran hidup kita akan meningkat berganda-ganda. Kemahiran-kemahiran hidup akan saling bersinergi untuk menggandakan keberkesanan dalam apa juga yang kita ingin lakukan.

Antara buku yang menarik ialah “The Trachtenberg Speed System of Basic Mathematics” oleh Ann Cutler dan Rudolph McShane. Operasi pendaraban melalui sistem ini, sebagai satu alternatif kepada pelajar-pelajar yang lemah sifir, mereka hanya perlu ingat sifir dua serta operasi campur dan tolak sahaja;

Pendaraban 2:
1. Tambah satu kosong di depan nombor.
2. Mulakan dari digit terakhir, gandakan dua kali setiap digit.
3. Jika melebihi 9, ambil digit kedua dan tanda bintang pada hasil.
4. Jika hasil sebelumnya ada tanda bintang tambahkan satu kepada digit yang digandakan.
Contoh: 253x2:

0 2 5 3
0 5 *0 6

Pendaraban 11:
1. Tambah satu kosong di depan nombor.
2. Mulakan dari digit terakhir, tambah dengan digit sebelumnya (digit yang paling belakang tidak perlu ditambah dengan digit sebelumnya).
3. Jika melebihi 9, ambil digit kedua dan tanda bintang pada hasil
4. Jika hasil sebelumnya ada tanda bintang tambahkan satu kepada digit yang digandakan.

Pendaraban 12:
1. Tambah satu kosong di depan nombor.
2. Mulakan dari digit terakhir, gandakan setiap digit dan tambah dengan digit sebelumnya.
3. Langkah-langkah lain adalah seperti sebelum ini.
Pendaraban 9:
1. Tambah satu kosong di depan nombor.
2. Digit terakhir tolakkan dengan 10.
3. Digit-digit selain itu tolakkan dengan 9 dan tambahkah dengan digit sebelumnya.
4. Akhir sekali tolak 1 daripada digit pertama (untuk nilai di bawah 0).

Contoh: 314251 x 9

0 3 1 4 2 5 1
= 2 8 *2 8 *2 5 9 => 314251 x 9 = 2828259

Pendaraban 8:
1. Tambah satu kosong di depan nombor.
2. Digit terakhir tolakkan dengan 10. Gandakan hasilnya.
3. Digit-digit selain itu tolakkan dengan 9, gandakan hasilnya dan tambahkah dengan digit sebelumnya.
4. Akhir sekali tolak 2 daripada digit pertama
Contoh: 314251 x 8

0 3 1 4 2 5 1
= 2 *5 **1 *4 **0 *0 *8 => 314251 x 8 = 2514008


Sebenarnya banyak lagi penemuan-penemuan menarik berkenaan mathematik yang telah dibukukan. Antaranya kaedah MatheMagics oleh Prof. Arthur Benjamin. Beliau telah mengasaskan kaedah pengiraan di minda dengan cepat. Mengikut kaedahnya, apabila hendak membuat kiraan campur, kita hendaklah mencampur dari depan (bukan dari belakang sebagaimana biasa pada pengiraan di kertas).

Contohnya, apabila ingin mencampur 60 + 32, di dalam kepala pencampurkan kita adalah 60 + 30 + 2 (ianya amat memudahkan minda kita untuk mencampurnya). Justeru, bila ingin mencampur 70 + 98, pencampuran di minda adalah 70 + 90 + 8. Begitulah untuk pencampuran nombor besar, seperti 120 + 578, pencampuran di minda adalah 120 + 500 + 70 + 8 (selesaikan setiap pencampuran terlebih dahulu satu demi satu di dalam minda).

Sunday, January 24, 2010

Isu Kalimah Allah: Menjernihkan Kekeliruan

[tidak berniat untuk memanjangkan kekliruan dan banyak pendapat terhadap isu ini, cuma untuk memperbanyakkan suara-suara yang tidak rela nama Allah dipermainkan, diduakan apatah lagi untuk ditigakan.

juga nota ini ditulis tanpa berpeluang untuk membuat pembacaan yang mendalam terhadap isu ini serta penyusunan penulisan yang berkesan serta baik - masa sangat mencemburui diri ini]


Isu ini timbul apabila pihak gereja di Malaysia (khususnya melalui penerbitan mereka, Herald-The Catholic Weekly) ingin menterjemahkan perkataan God didalam agama mereka sebagai "Allah".

Isu ini menjadi semakin mengelirukan apabila umat Islam sendiri mempunyai berbagai pendapat yang saling bertentangan. Kepada yang bersetuju, mereka berpendapat kalimah tersebut telah digunakan oleh bukan Islam semenjak sebelum kedatangan Rasulullah saw. lagi serta telah digunakan secara meluas oleh penganut-penganut Kristian di Sabah dan Sarawak. Mereka juga berpendapat bahawa inilah ruang dakwah untuk mengajak orang bukan Islam kepada mengenali Allah yang esa, sebagaimana yang diajar oleh agama-agama samawi.

Kepada golongan yang menentang kalimah Allah digunakan oleh bukan Islam di Malaysia ini, mereka berpandangan bahawa kepada Islam “Allah” adalah adalah satu kalimah yang maha kudus, merujuk kepada Tuhan yang satu, Dia-lah permulaan dan Dia-lah akhiran, tiada sesuatupun yang menyamai-Nya, dan Dia-lah segala-galanya – tiada tuhan lain melainkan Dia. Lagi pun, kalimah Allah tidak digunakan dalam kitab-kitab Kristian kecuali beberapa tahun kebelakangan ini apabila penerbitan-penerbitan mereka hendak menterjemahkannya ke dalam Bahasa Melayu.

Mungkin (saya perlu lebih memperbetulkan fakta berikut) ada konteks tertentu yang membolehkan kita berdalil bahawa Islam membenarkan penggunaan kalimah ‘Allah’ kepada penganut agama lain. Contohnya, kalimah ini telah digunakan oleh penganut bukan Islam sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. Selepas Rasulullah saw menjadi Rasul dan Islam telah kuat, tidak jelas adanya larangan mutlak penggunaan kalimah tersebut oleh penganut agama lain. Namun saya kira konteksnya sangat berbeza dengan Malaysia dan dari aspek kesejahteraan rakyat Malaysia serta keharmornian perhubungan antara agama, larangan penggunaan sangatlah tepat. [justeru, saya kira tidaklah boleh kita mengkafirkan orang yang membolehkan kalimah Allah digunakan dalam agama lain]

a) Dalam kitab-kitab asal agama Kristian yang sampai ke Malaysia semenjak awal kedatangannya, di dalam bahasa Latin, ianya langsung tidak menggunakan kalimah Allah. Malah mereka menggunakan istilah-istilah seperti El, Eloh, Elohim dan juga Yhwh. Kemudian apabila mereka menterjemahkan kitab-kitab mereka ke dalam Bahasa Inggeris, mereka juga tidak langsung menggunakan kalimah Allah, malah menterjemahkan sebagai “God”.

b) Di Malaysia, “Allah” telah semakin sebati dikalangan penganut-penganut agama Islam sebagai Tuhan yang satu-satu-Nya, tiada yang lain melainkan-Nya, maha berkuasa, maha sempurna, tiada yang menyamai-Nya dan tiada yang boleh disamai dengan-Nya. Bagi umat Islam Allah adalah di atas segala-gala. Namanya, tidak boleh ditukar-tukar, ianya adalah nama khas, nama yang tidak ada ‘root word’, ianya telah digunakan semenjak kewujudan manusia pertama lagi, Nabi Adam dan Hawa (malah itulah nama yang digunakan Allah semenjak azali). Justeru untuk menggunakan “Allah” dalam konteks nama-nama am, menamakan rumah ibadat mereka sebagai rumah “Allah” (sebagai contoh), menyifatkan Allah dengan berbagai sifat sebagaimana yang difahami dalam agama mereka, apatah lagi mendua atau men-tigakan “Allah” (menyifatkan “Allah” sebagai tuhan bapa, sebagai contoh), sangat-sangat menguris hati serta sensitiviti umat Islam.

c) Surah al-Ikhlas adalah antara sekian banyak surah dan ayat al-Qur’an yang membawa mesej conceptual correction terhadap pemakaian nama Allah di kalangan masyarakat pra-Islam termasuk sebahagian suku-suku Arab jahiliah dan kaum Nasrani. Mereka memakai nama Allah dalam konteks faham syirik, termasuk faham al-tathlith atau trinity. Ayat-ayat korektif tersebut rata-rata membawakan makna dan nada ketidakrelaan Allah terhadap pemakaian nama-Nya dalam konteks yang menyimpang daripada prinsip kemurnian dan kemutlakan tauhid. Demikianlah kalimat dan nama Allah yang difahami oleh umat Melayu-Muslim umumnya, lalu bagaimana mungkin mereka yang saban hari membaca dan menghayati surah al-Tawhid akan dengan senang merelakan Nama Suci dan Agung ini dipakai dalam konteks faham syirik. [dipetik daripada, http://www.wadah.org.my/kenyataan-media/54-info-wadah.html - “KONTROVERSI PEMAKAIAN KALIMAT ALLAH: SUATU PERNYATAAN KEPRIHATINAN” oleh Dato’ Dr. Siddiq Fadzil, Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia (WADAH)]

d) Justeru, dalam situasi tiada keperluan mendasar untuk penganut agama Kristian menggunakan kalimah Allah sebagai tuhan mereka dan sensitiviti umat Islam yang memuncak kepada penggunaan Allah dalam merujuk kepada selain daripada yang difahami oleh Islam, pihak penganut Kristian tidak perlu berterusan meningkatkan provokasi. Lagipun hanya minoriti daripada penganut Kristian yang ingin menggunakan kalimah “Allah” untuk merujuk kepada tuhan apabila menggunakan Bahasa Malaysia.

e) Sikap berkeras mahukan sesuatu yang jelas-jelas tidak dapat diberikan akan menimbulkan dugaan adanya agenda terselubung di balik tuntutan tersebut. Ia akan ditafsirkan sebagai strategi “lulus jarum, lulus kelindan”, selepas kalimat Allah akan banyak lagi istilah-istilah Islam yang dikatolikkan seperti kalimat syahadat, solat, zakat, haji dan lain-lain lagi. Isu ini akan memarakkan spekulasi bahawa ia adalah bahagian daripada agenda besar mendistorsikan Islam dengan memakai istilah-istilah Islam yang dirubah erti dan isinya. Masyarakat Islam akhirnya akan mengalami kekeliruan yang serius dan tidak lagi mengenal Islam yang murni. [dipetik daripada, http://www.wadah.org.my/kenyataan-media/54-info-wadah.html]. Sebagai contoh, lihat apa sudah terjadi kepada kalimah “jihad”, satu kalimah yang suci dalam Islam dan menjadi tuntutan yang besar kepada umat Islam. Kalimah yang sebenarnya lebih berupa kesungguhan umat Islam dalam mempertahankan hak, jauh daripada sifat zalim dan khianat, sekarang telah menjadi istilah teroris dan ekstrim. Akhirnya umat Islam sudah ketandusan jiwa jihad malah sesetengahnya takut hendak menggunakan istilah tersebut.

f) Penganut-penganut Islam di Malaysia memiliki sifat tolenrasi yang sangat tinggi, sebagaimana yang diajarkan agama Islam, telah membolehkan penganut-penganut agama lain mengamalkan ajaran-ajaran agama mereka dengan selesa dan merasai keadilan dalam beragama, walaupun kedudukan Islam mendapat tempat istimewa dalam perlembagaan. Justeru, penganut Kristian seharusnya membalas budi baik tersebut dengan menarik semula tuntutan untuk menggunakan kalimah “Allah”, apabila menggunakan Bahasa Malaysia.


Beberapa catatan tambahan:


1) Sebahagian daripada kekeliruan timbul kerana tidak berupaya melihat isu ini daripada aspek asasnya. Contohnya, sebahagian daripada masyarakat keliru apabila melihat UMNO begitu bersungguh-sungguh memperjuangkan isu ini, sedangkan dalam banyak kes survival agama Islam yang lain, kesungguhan itu amat mendukacitakan. Justeru, mereka menganggap kes ini “dicipta” (apatah lagi kebetulan terdapat beberapa kes “high profile” yang mengacam sokongan UMNO/BN, seperti kes kehilangan enjin jet pejuang F5). Lalu mereka menganggap isu ini telah diadakan-adakan dan tidak berupaya melihat keseriusan isu serta kesan buruk kepada umat Islam di Malaysia.

2) Pihak Pakatan Rakyat pula menggunakan pendekatan “play safe” dan pada masa yang sama cuba memprojeksi diri sebagai golongan yang mencari penyelesaian dengan kaedah berdialog. Setakat ini pendekatan tersebut berjaya. Namun, akan ada beberapa implikasi tambahan:

i. Pakatan mesti berhati-hati agar tidak terperangkap dengan pendirian membenarkan penggunaan kalimah Allah secara terhad (hanya dikalangan penganut agama itu sendiri dan tidak menyalahgunakan nama Allah untuk mengelirukan) kerana ianya mungkin difahami kepada penyokong-penyokongnya bahawa Pakatan menyokong penggunaan kalimah Allah secara terbuka.
ii. Tidak strategik untuk mengungkapkan sokongan secara terhad ini dalam jangka masa panjang kerana majoriti orang Islam akan menganggap Pakatan tidak mempertahankan Islam dan lebih bersikap bermuka demi meraih undi.
iii. Pada jangkamasa pendek, UMNO mengalami sedikit setback apabila kelantangannya memperjuangkan isu ini telah mengalami masalah apabila terdapat unsur-unsur ekstrimis yang seolah-olah menyahut keagresifan mereka memperjuangkan isu ini. Apabila timbulnya unsur-unsur pembakaran gereja misalnya, telah menyebabkan pihak BN terpaksa ‘memperbetulkan keadaan’.
iv. Kedua-dua pihak perlu ikhlas dan melihat isu dari aspek maslahah kepada umat Islam. Secara jangka masa panjang perjuangan isu ini perlu jelas ke arah itu.
v. Memperjuangkan isu ini tidak sekali-kali dalam kerangka memusuhi agama lain. Apatah lagi menggunakan pendekatan membakar gereja serta mencerca agama lain. Ianya bukan ajaran agama Islam. Pendekatan dialog lebih harmoni dalam usaha mempertahankan hak Islam.

3) NGO Islam seharusnya menggunakan kesempatan ini. Selain daripada mempertahankan agar kekuatan akidah umat tidak ‘tercair’ oleh pengistilahan-pengistilahan yang mengelirukan, ianya juga harus menjadi landasan untuk memperteguhkan akidah umat. Siri-siri penerangan @ penjelasan perlu disekalikan dengan tarbiyyah memperkasakan aqidah umat.

4) Dalam situasi terdapat kepelbagaian pendapat, khususnya yang saling mengelirukan, umat perlulah kembali kepada al-Qur’an atau as-sunnah. Sekurang-kurangnya kita perlu kembali kepada pihak-pihak yang ada autoriti agama. Mungkin asas yang perlu kita sepakati (dikalangan orang awam) adalah fatwa yang dikeluarkan oleh majlis fatwa Malaysia. Berikut adalah rumusan muzakarah majlis fatwa terhadap isu ini;

i. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan ia tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam yang lain.

ii. Oleh itu, wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang terbaik dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut, maka ia perlu disekat mengikut peruntukan undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.

Jika ada ketidaksetujuan dengan keputusan muzakarah majlis fatwa, kita perlulah tidak bersetuju secara cermat. Kehormatan muzakarah majlis fatwa perlu terus dijaga agar umat Islam terus menghormati badan-badan berotoriti dalam agama.

Thursday, January 14, 2010

Risalah Islam: Suci & Agung

Sesungguhnya ajaran Islam itu suci, hebat dan lengkap (komprehensif). Ianya akan membawa kita semua kepada kejayaan dunia-akhirat. Syaratnya, kita semua kena kembali kepada jati-diri keislaman; menjadi muslim yang sejati dan mempertingkatkan keimanan serta ketaqwaan kita.

         
Ali-‘Imran 139: Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu berdukacita, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi jika kamu orang-orang yang (sungguh-sungguh) beriman.

Sumber kedua kekuatan ajaran Islam adalah Sunnah atau Hadis Nabi SAW. Ianya ialah khazanah ilmu yang terpelihara, tiada ternilai kandungannya – yang menunggu kita untuk meneroka dan seterusnya mengamalkannya. Nilai murni dan kudus ajaran tersebut terpancar melalui banyak dalil nas, dan salah satunya adalah melalui satu hadis panjang yang dirakam oleh Imam Bukhari daripada Abu Sufyan. Ianya adalah peristiwa ketika Maharaja Hiraqlus (maharaja Rom) ingin mengetahui tentang ‘agama baru’ yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Maharaja Hiraqlus dan Abu Sufyan sudah dapat merasa keunggulan ajaran yang di bawa oleh Rasulullah SAW,

Abu al-Yaman al-Hakam bin Nafi’ telah menceritakan kepada kami, katanya: Syu`aib telah menceritakan kepada kami dari al-Zuhri katanya: Ubaidullah Bin Abdullah bin Utbah bin Mas`ud telah menceritakan kepada saya bahawa Abdullah bin Abbas memberitahunya, sesungguhnya Abu Sufyan bin Harb menceritakan kepadanya bahawa Hiraql mengutuskan orang untuk menjemput beliau bersama rombongan pedagang Quraisy yang berada di syam. Peristiwa ini berlaku pada masa Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Mereka pun pergi mengadap Hiraql yang sedang berada di Iilia’ bersama pembesar-pembesarnya. Hiraql menjemput mereka kemajlisnya. Pada ketika itu beliau di kelilingi pembesar-pembesarnya lalu beliau menjemput juru bahasanya. Seterusnya beliau bertanya, “Siapa di antara kamu yang paling hampir keturunannya dengan orang yang mendakwa dirinya sebagai Nabi? Abu Sufyan berkata, saya menyahut dengan mengatakan “Sayalah orang yang paling hampir dangannya.” Maka Hiraql memerintahkan, “Dekatkan dia kepadaku dan sahabatnya letakkan mereka di belakangnya”. Seterusnya beliau berkata kepada juru bahasanya, “Katakan kepada mereka, saya akan bertanya dia (Abu Sufyan) berhubung dengan orang ini (yang mendakwa sebagai Nabi). Jika dia berdusta denganku, kamu dustakannya.” Kata Abu sufyan, “Demi Allah, jika tidak kerana malu mereka akan mendustakan daku nescaya aku berdusta mengenainya”. Kemudian perkara yang mula-mula sekali beliau bertanya saya tentangnya (Rasulullah) ialah bagaimana keturunannya di kalangan kamu? Aku jawab, “Dia berketurunan mulia”. Hiraql terus bertanya, “Adakah sesiapa menda`wa demikian sebelumnya.” Saya jawab, “tidak ada.” Kata Hiraql, “Adakan di antara nenek moyangnya raja?". Saya menjawab, “Tidak ada.” Hiraql bertanya lagi, “Adakah orang-orang bangSAWan mengikutnya atau orang-orang lemah?” Saya menjawab, “Bahkan orang-orang lemah.” Kata Hiraql, “Adakah mereka semakin bertambah atau semakin berkurang?" Saya menjawab, “Bahkan semakin bertambah.” Dia terus bertanya, “Adakah sesiapa daripada pengikutnya berpaling tadah kerana bencikan agamanya setelah menganut agamanya?” Saya menjawab, “Tidak ada.” Dia bertanya pula, “Adakah dia pernah dituduh berdusta sebelum mendakwa sebagai Nabi?” Saya menjawab, “Tidak pernah.” Hiraql berkata, “Adakah dia pernah mengkhianati sesuatu perjanjian yang dibuatnya?” Saya menjawab, “Tidak pernah, tetapi kami masih dalam perjanjian dan kami tidak tahu apa yang dilakukannya dalam perjanjian ini.” Abu Sufyan berkata, “Saya tidak dapat memasukkan apa-apa ucapan selain daripada ucapan ini (yang mungkin dapat mengurangkan Baginda SAW).” Hiraql bertanya, “Adakan kamu pernah berperang dengannya?” Saya menjawab, “Ya.” Kata Hiraql, “Bagaimana keadaan peperanganmu dengannya?” Saya menjawab, “Silih berganti, kadang-kadang dia menang kami kalah dan kadang-kadang kami menang dia yang kalah.” Kata Hiraql lagi, “Apa yang diajarnya kepada kamu?” saya menjawab, “Dia mengatakan, “Sembahlah Allah semata-mata dan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya. Tinggalkan ajaran (syirik) nenek moyangmu. Dia (juga) menyuruh kami bersembahyang, bercakap benar, meninggalkan perkara-perkara keji dan mempereratkan hubungan kekeluargaan.” Hiraql pun berkata kepada penterjemahnya, “Katakan kepadanya, aku telah bertanya kamu tentang keturunannya, kamu mengatakan bahawa dia berketurunan mulia. Begitulah para Rasul, mereka diutus daripada kalangan kaumnya yang berketurunan mulia. Saya telah bertanya kamu, adakah seseorang daripada kamu telah mendakwa seperti yang didakwanya ini. Kamu mengatakan, “tidak ada.” Kalaulah ada seseorang telah mendakwa begitu, nescaya saya berkata, dia ingin menurut jejak langkah orang sebelumnya. Saya telah bertanya kamu adakah sesiapa daripada nenek moyangnya raja. Kamu mengatakan “tidak ada.” Kalaulah ada seseorang daripada nenek moyangnya raja, tentu saya boleh berkata, dia ingin menuntut kembali kekuasaan ayahnya. Saya telah bertanya kamu adakah kamu menuduhnya berdusta sebelum dakwaannya ini, kamu mengatakan “tidak”, maka saya dapat menyimpulkan bahawa takkanlah dia tidak (pandai) berdusta dengan manusia tetapi (berani pula) berdusta terhadap Allah. Saya telah bertanya kamu adakah orang-orang mulia (pada pandangan orang ramai) mengikutnya atau orang-orang lemah. Kamu menjawab, daripada kalangan orang-orang lemah. Mereka itulah (biasanya) menjadi pengikut para rasul. Saya telah bertanya kamu adakah mereka semakin bertambah atau berkurang. Kamu mengatakan, bahawa mereka semakin bertambah. Memang begitulah keadaan iman sehingga ia sempurna. Saya telah bertanya kamu adakah sesiapa telah murtad (berpaling tadah) kerana bencikan agamanya setelah menganutnya. Kamu menjawab, “tidak ada.” Demikianlah iman, apabila kemanisannya telah meresapi hati-hati (manusia). Saya telah bertanya kamu, adakah dia berkhianat dalam perjanjiannya. Kamu menjawab, “tidak.” Begitulah rasul-rasul, mereka tidak mungkir janji. Seterusnya aku telah bertanya kamu tentang apa yang diajarnya. Kamu menyebutkan bahawa dia mengajar kamu supaya menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya, dia menegah kamu menyembah berhala, dia menyuruh kamu bersembahyang, bercakap benar dan memelihara diri daripada perkara-perkara keji. Kalaulah benar apa yang kamu cakapkan ini, maka tidak lama lagi dia akan menguasai tempat kedua-dua kakiku ini. Memanglah saya yakin bahawa dia akan keluar tetapi tidak menyangka dia akan keluar daripada kalangan kamu. Kalaulah saya pasti bahawa saya akan dapat sampai kepadanya tentu saya akan berusaha menemuinya dan kalaulah saya berada disampingnya nescaya saya akan membasuh kedua kakinya (berkhidmat kepadanya). Kemudian beliau meminta surat Rasulullah SAW yang dihantar Baginda SAW melalui Dihyah al-Kalbi kepada pembesar Bushra (pada tahun ke enam hijrah). Lalu pembesar Bushra memberi surat kepada Hiraql dan beliau membacanya. Di dalamnya tercatat: Bismillahirahmannirahim. Daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Hiraql pembesar Rom, salam sejahtera kepada orang yang mengikuti pertunjuk. Adapun kemudian daripada itu, sesungguhnya saya menyeru kamu kepada seruan Islam. Islamlah kamu tentu kamu akan selamat dan pasti Allah akan memberikan kepadamu pahala dua kali ganda. Tetapi jika anda berpaling sesungguhnya dosa ra`yat jelata akan ditanggung oleh anda. (Wahai ahli kitab ke marilah kepada satu ajaran yang sama antara kami dengan kamu iaitu kita tidak menyembah selain dari Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya dan sebahagian dari kita tidak mengambil sebahagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain dari Allah dan jika mereka berpaling maka katakan “bersaksilah kamu bahawa kami adalah orang-orang Islam.” Abu Sufyan berkata, Setelah Hiraql selesai bersoal jawab dengan kami dan selesai juga membaca surat tersebut, riuh rendahlah majlis itu dan suara-suara orang ramai pula membumbung tinggi. Kami dikeluarkan. Ketika itu saya berkata kepada sahabat-sahabat saya, “Oh! Hebat betul kerja Ibnu Abi Kabsyah (Abu Kabsyah ialah gelaran suami Halimah penyusu Nabi SAW) Sehingga raja anak-anak orang berkulit kuning (orang-orang Rom) pun takut kepadanya. Sejak itulah saya mulai yakin bahawa dia (Nabi SAW) akan menang sehinggalah Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku.” (petikan terjemahan daripada:
http://www.darulkautsar.com/penghadis/bukhari/texbukhari.htm)

Risalah Islam yang kudus serta agung ini sangat hebat nilai dan kekuatannya. Sehinggakan Sahabat-sahabat baginda sampai kepada ulama-ulama kita disepanjang lipatan sejarah telah menjaga, memelihara dan mempergunakannya dengan penuh hikmah. Risalah ini sebenarnya berupaya menundukkan sesiapa sahaja yang memberi ruang untuk mendengar apatah lagi menghayatinya. Ibnu Hisyam dalam buku klasiknya, “Sirah Nabawiyah” telah mengungkapkan banyak contoh-contoh dalam sirah terhadap keajaiban risalah ini. Antara satu kisah menarik adalah bagaimana Mush’ab Ibnu ‘Umair berhadapan dengan kafir Yastrib yang amat marahkannya kerana hendak berdakwah kepada orang-orang kampung di situ. Kisahnya lebih kurang seperti berikut,

Selepas perjanjian Aqabah pertama, Rasulullah SAW telah menghantar Mush’ab Ibnu ‘Umair ra untuk mengajar agama kepada penduduk Yastrib. Dalam pada itu, Mush’ab Ibnu ‘Umair bersama dengan As’ad bin Zurarah ra (yang juga dikenali dengan panggilan Abu Umamah) telah menjalankan dakwah di serata tempat di Yastrib termasuk kepada Bani Abdul Asyhal dan Bani Zhafar. Pada satu hari, kedua-dua sahabat Rasulullah SAW tersebut telah memasuki salah sebuah kebun milik Bani Zhafar.

Pemimpin Bani Asyhal pada masa tersebut adalah Sa’ad bin Mu’az dan Usaid bin Hudhair. Apabila mengetahui kedatangan penyebar-penyebar risalah Islam tersebut, mereka menjadi marah dengan amat sangat. Pada mereka, pendakwah-pendakwah tersebut hanyalah ingin menyebarkan kebodohan kepada kaumnya dan memecah-belahkan kesatuan mereka. Oleh kerana Sa’ad bin Mu’az mempunyai tali persaudaraan dengan As’ad bin Zurarah, beliau telah meminta Usaid bin Hudhair untuk menghalang dan menghalau penyebar-penyebar risalah Islam tersebut.

Lalu, dengan penuh kemarahan, Usaid bin Hudhair mencapai tombaknya untuk menjalankan amanah menyekat ‘penghasut-penghasut’ kaumnya itu. Dengan penuh emosi, Usaid telah berdiri di hadapan pendakwah-pendakwah itu sambil mengherdik bahawa jika mereka hendak memperbodoh-bodohkan kaumnya yang lemah, cepat-cepatlah tinggalkan tempat itu. Namun, dengan penuh ketenangan dan keyakinan, Mush’ab bin ‘Umair meminta Usaid duduk sekejap dan mendengar risalah yang ingin disampaikannya. Jika apa yang disampaikan benar maka terimalah dan jika salah tinggalkanlah.

Usaid bersetuju dan duduk mendengar ‘cerita bodoh’ yang akan disampaikan oleh Mush’ab. Dengan penuh hikmah, Mush’ab memberitahu keindahan dan kemuliaan agama Islam, sambil membacakan ayat-ayat al-Qur’an. Risalah yang disampaikan Mush’ab itu dirasakan cukup mengkagumkan Usaid. Riak mukanya jelas berubah semasa mendengar penerangan Mush’ab. Sebaik sahaja habis penerangan Mush’ab, Usaid telah berkata, “Alangkah indah dan cantiknya ungkapan perkataan ini! Apakah kalian lakukan jika ingin memasuki agama ini?”. Apabila diberitahu kepadanya langkah-langkah tersebut, Usaid bin Hudhair segera melakukannya (masuk Islam).

Selepas itu, Usaid ra telah memberitahu bahawa ada seorang lagi pemimpin kaumnya yang perlu disampaikan risalah tersebut (maksudnya Sa’ad bin Mu’az). Katanya, jikalah Sa’ad mendengar risalah tersebut dan seterusnya memasuki Islam, pastilah semua pengikut-pengikutnya akan turut sama memasuki Islam. Lalu Usaid berjanji untuk membawa Sa’ad berjumpa dengan mereka dan bersegera kembali kepada kaumnya.

Usaid segera pergi ke balai pertemuan kaumnya. Melihat Usaid, Sa’ad berkata kepada kaumnya bahawa riak muka Usaid sangat berbeda semasa pergi dan semasa kembali. Lalu dia bertanya, “Apakah yang telah engkau lakukan Usaid?” Usaid berkata, “Aku telah berbicara dengan kedua-dua orang tersebut. Demi Allah! Aku dapati mereka tidak berniat jahat.” Kemudian Usaid telah membuat helah agar Sa’ad pergi kepada kedua-dua pendakwah tersebut. Helah Usaid berjaya, lalu Sa’ad mencapai tombak dari tangan Usaid dan pergi dalam keadaan marah kerana Usaid tidak berjaya menjalankan “tugasnya”.

Sesampai Sa’ad di hadapan kedua-dua penyebar risalah Islam tersebut, dia terkejut melihat ketenangan kedua-dua pendakwah tersebut. Tatkala itu, Sa’ad sedar bahawa Usaid sengaja memancingnya untuk mendengar sendiri risalah yang ingin dibawakan oleh Mush’ab Ibnu ‘Umair dan As’ad bin Zurarah. Namun, kemarahannya tetap tidak reda.

Dengan penuh emosi, beliau mengherdik As’ad bin Zurarah, “Wahai Abu Umamah, demi Allah! Kalau tidak kerana hubungan kerabat antara kita, nescaya engkau tidak menginginkan ini dariku. Kenapa engkau membawa ke perkampungan kita sesuatu yang kami benci?”. Lalu Mush’ab meminta As’ad duduk dan mendengar dahulu apa yang ingin disampaikannya. Apabila diceritakan risalah tersebut, riak muka As’ad berubah; berseri dan mesra. Akhirnya memberitahu bahawa dia juga ingin memeluk Islam.

Apabila As’ad ra kembali kepada kaumnya dengan riak wajah yang jauh berbeza dari semasa dia meninggalkan kaumnya, dia berkata kepada kaumnya, “Wahai Bani Abdul Asyhal! Apakah yang kalian tahu tentang diriku?” Mereka menjawab, “Engkau adalah pemimpin kami, orang yang mempunyai pendapat yang paling baik dan orang yang mempunyai pertimbangan paling baik di kalangan kami.” Lalu As’ad memberitahu bahawa beliau telah memeluk Islam dan mengajak mereka semua memeluk Islam. Akhirnya kesemua Bani Abdul Asyhal telah memeluk agama Islam dan menerima risalah suci Islam.


Bayangkan, Risalah tersebut yang dibawa Nabi SAW dan diterjemahkan di dalam kehidupan Baginda selama 63 tahun telah dirakam dengan menyeluruh dan teliti oleh para Sahabat. Rakaman agong ini walaupun tidak dapat mencapai kesahihan al-Qur’an, namun ianya berjaya mencapai darjah kesahihan yang tinggi dan meyakinkan. Khazanah ini telah dibukukan oleh ulama-ulama kita dalam bentuk kitab-kitab hadis telah menghimpunkan ratusan ribu hadis yang menunggu kita untuk menghayatinya dan dijadikan panduan di dalam kehidupan kita.

Justeru, marilah kita sama-sama memastikan Islam akan tetap kekal tinggi, mulia dan sempurna. Marilah kita kembali kepada sumber ilmu; iaitu al-Qur’an dan Sunnah. Sedikit pengorbanan masa dan tenaga, akan memberi faedah yang besar kepada kejayaan hidup di dunia dan akhirat.
                             
Az-Zumar 17-18: dan orang-orang yang menjauhi dirinya daripada menyembah atau memuja Taghut serta mereka rujuk kembali taat bulat-bulat kepada Allah, mereka akan beroleh berita yang mengembirakan (sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia); oleh itu gembirakanlah hamba-hambaKu - yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya (pada segi hukum ugama); mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna.