Thursday, February 8, 2007

MARILAH MENGHAYATI AL-QUR’AN

Ar-Ra'd(31):  Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh kerananya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara.

 

·        Ketinggian al-Qur'an akan lebih memberi kesan kepada umat Islam bila ianya 'diperhatikan', diserapi seruan-seruannya, ditakuti ancaman-ancamannya, diharapi janji-janji dan balasan kebaikan Allah – insyaAllah barakahnya berganda-ganda.

Shaad (29): Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya supaya   mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.

Al-Baqarah (121):  Orang-orang yang telah kami berikan al-kitab kepadanya, mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan, mereka itu berima kepadanya.   Dan barang-siapa yang engkar kepadanya, maka merekalah orang-orang yang rugi.

Muhammad(24): Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?

Al-Furqan(73):  Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang yang tuli dan buta.

bandingan orang-orang (Yahudi) yang ditanggungjawab dan ditugaskan (mengetahui dan melaksanakan hukum) Kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu, samalah seperti keldai yang memikul bendela Kitab-kitab besar (sedang ia tidak mengetahui kandungannya). Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah; dan (ingatlah), Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim.

 

·        Justeru, marilah kita tingkatkan bacaan Al-Qur'an dengan memperhatikan (mentadabbur) kandungannya.   Dapatkan bantuan daripada majlis-majlis ilmu (tafsir Al-Qur'an), kaset/CD/VCD tafsir, kitab-kitab tafsir, terjemahan Al-Qur'an, dan sebagainya.

No comments: