Friday, January 31, 2014

Mencari Wajah Sebenar Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan...

Kerapnya bila menyebut namanya kebanyakkan lebih merasakan aspek negatif susuk ini.  Ini semakin jelas apabila dalam masyarakat kita, semacam tiada yang menamakan anaknya dengan nama Sahabat Nabi sallahualaiwassalam tersebut.  Ianya sangat berbeza dengan Sahabat-sahabat (radiallahu anhum) yang lain.

Sedangkan dalam pegangan Ahli sunnah waljamaah, semua Sahabat adalah adil.  Kita tidak boleh ada prasangka buruk kepada para Sahabat.

Sedangkan juga, Sayyidina Muawiyah adalah di antara penulis wahyu, periwayat hadis, diberi kepercayaan oleh para khalifah untuk mengetuai medan perang, memerintah wilayah, serta menjadi khalifah selama lebih kurang 20 tahun dengan dibai'ah oleh para Sahabat yang masih hidup pada masa tersebut.

Justeru, kita semua perlu menyemak semula pandangan kita terhadap Sahabat yang tidak kurang jasa serta peranannya dalam perkembangan dunia Islam ini.No comments: