Wednesday, April 19, 2006

Membina Personaliti

Seorang psikologis mengatakan bahawa diri kita ini umpama 'gardener'. Gardener yang menanam 'trees of behavior' atau 'trees ofthought' untuk menumbuhkan personaliti kita. Semenjak kecil ibubapa mengajar kita bagaimana menggosok gigi dan akhirnya ia menjadi habit/tabiat pada hidup kita. Ibubapa kita telah menanam benih tabiat pada 'garden' kita. Begitu juga dengan cara memakai baju dan akhirnya ia 'tumbuh' sebagai tabiat yang baik pada diri kita.

Cuma kita jangan lupa - seperti juga kebun yang lain - jika kita tidak jaga dengan baik, 'garden' kita akan dipenuhi rumput-rumput ataupun lelalang. Di sini kita diminta meletakkan USAHA untuk menjaga & menanam benih-benih yang baik di ladang kita.

"The winners MAKE IT happen, the loosers LET IT happen!"

No comments: